Nie mogę uruchomić Hello World w Eclipse - pokazuje wiadomość:

Error: Main method not found in class com.taksila.javabyexample.overview.HelloWorld, please define the main method as:
   public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

Oto mój kod:

package com.taksila.javabyexample.overview;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hi Planet");
    }
}
-1
Membrana 16 luty 2017, 14:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Kod jest poprawny. Spróbuj ponownie uruchomić IDE lub po prostu zapisz szkic :-)

1
Vita 16 luty 2017, 21:12

Tak, twój kod jest zdecydowanie poprawny. Zapisz go, ponownie uruchomić IDE i poczekaj, aby załadować wszystkie swoje elementy. Potem znowu go uruchom!

0
user7574405user7574405 16 luty 2017, 13:04