Jak zintegrować Tally ERP-9 z Pythonem (Django) w celu wypychania i pobierania kwot na podstawie księgi.

1
Manish Kumar 19 listopad 2019, 15:46

1 odpowiedź

import pyodbc

conn = pyodbc.connect('DSN=TallyODBC64_9123;SERVER=({local});DRIVER=Tally ODBC DRIVER64;PORT=9123')

cursor=conn.cursor()

data=cursor.execute("SELECT  $Name,$_PrimaryGroup,$_ClosingBalance,$OpeningBalance FROM Ledger")

columns = [column[0] for column in data.description]
actual_cols=[s.strip('$') for s in columns]
rows = data.fetchall()


from dfply import *
import pandas as pd


df = pd.DataFrame.from_records(rows)
df.columns=actual_cols
1
user12419899 23 listopad 2019, 10:37
Dzięki za odpowiedź. Jak przesłać dane, takie jak odebrane 100 INR, 100 INR do odebrania w Tally za pomocą Pythona (Django). Oznacza to — kwota uznana i pobrana za pomocą księgi głównej.
 – 
Manish Kumar
25 listopad 2019, 08:28
help.tallysolutions.com/article/DeveloperReference/faq/… - ten link stwierdza, że ​​polecenia SQL dla Tally mogą tylko pomóc w pobieraniu danych, a nie w przesyłaniu danych do Tally. Być może będziesz musiał użyć XML Soap lub TDL do swoich potrzeb.
 – 
Mitalee Rao
7 luty 2020, 08:20