Próbuję dodać skaner kodów kreskowych na górze modułu Inventory (w górnej części kompletacji, aby być bardziej szczegółowym). Za każdym razem, gdy kod kreskowy jest skanowany w widoku kompletacji, należy dodać jeden gotowy produkt, jeśli można znaleźć jego kod kreskowy. Napisałem rozszerzenie dla 'web.AbstractAction' (jako przykład wziąłem moduł Attendance), ale nie można do niego dotrzeć z wnętrza widoku pobierania. Wyraźnie brakuje mi punktu, w którym muszę określić jakieś ustawienie, ale nie wiem, gdzie i oficjalna dokumentacja nie może zadać mojego pytania.

Oto cały mój kod dotyczący tego zadania:

static/js/barcode_scanner.js

odoo.define('stock.barcode_scanner', function(require) {
  'use sctrict';

  var AbstractAction = require('web.AbstractAction');
  var core = require('web.core');

  var BarcodeAction = AbstractAction.extend({

    start: function() {
      var self = this;
      core.bus.on('barcode_scanned', this, this._onBarcodeScanned);
      return this._super();
      // .then(function() {
      //   if (self.message_demo_barcodes) {
      //     self.setup_message_demo_barcodes();
      //   }
      // });
    },

    destroy: function () {
      core.bus.off('barcode_scanned', this, this._onBarcodeScanned);
      this._super();
    },

    _onBarcodeScanned: function(barcode) {
      var self = this;
      core.bus.off('barcode_scanned', this, this._onBarcodeScanned);
      this._rpc({
          model: 'stock.picking',
          method: 'product_scan',
          args: [barcode, ],
        })
        .then(function (result) {
          if (result.action) {
            self.do_action(result.action);
          } else if (result.warning) {
            self.do_warn(result.warning);
            core.bus.on('barcode_scanned', self, self._onBarcodeScanned);
          }
        }, function () {
          core.bus.on('barcode_scanned', self, self._onBarcodeScanned);
        });
    },

  });

  core.action_registry.add('stock_barcode_scanner', BarcodeAction);

  return {
    BarcodeAction: BarcodeAction,
  };
});

models/stock_picking.py

import logging
from odoo import models, api, _


_logger = logging.getLogger(__name__)


class Picking(models.Model):
  _inherit = "stock.picking"
  _description = "Extended Picking"

  @api.model
  def product_scan(self, barcode):
    _logger.info("i'm trying {}".format(barcode))
    return {'warning': _('%(barcode)s scanned') % {'barcode': barcode}}

views/stock_picking_views.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>
    <record id="stock_barcode_scanner_action" model="ir.actions.client">
      <field name="name">Pickings</field>
      <field name="tag">stock_barcode_scanner</field>
      <field name="target">fullscreen</field>
    </record>
  </data>
</odoo>

views/web_asset_backend_template.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <template id="assets_backend" name="nickel_inventory assets" inherit_id="web.assets_backend">
    <xpath expr="." position="inside">
      <script type="text/javascript" src="/nickel_inventory/static/js/barcode_scanner.js"></script>
    </xpath>
  </template>

</odoo>

__manifest__.py

# -*- coding: utf-8 -*-
{
  'name': "nickel_inventory",

  'summary': """
  """,

  'description': """
  """,

  'author': "",
  'website': "",

  # Categories can be used to filter modules in modules listing
  # Check https://github.com/odoo/odoo/blob/13.0/odoo/addons/base/data/ir_module_category_data.xml
  # for the full list
  'category': 'Sales/Sales',
  'version': '0.1',

  # any module necessary for this one to work correctly
  'depends': ['base', 'product', 'stock'],

  # always loaded
  'data': [
    # 'security/ir.model.access.csv',
    'views/product_views.xml',
    'views/stock_picking_views.xml',
    'views/web_asset_backend_template.xml',
  ],
  # only loaded in demonstration mode
  'demo': [],
  'installable': True,
}

Czego mi brakuje? Czy to naprawdę działa na widokach odoo, czy mogę go używać tylko w widokach struktury js?

1
vladkhard 19 listopad 2019, 14:17

1 odpowiedź

Jeśli ktoś jest ciekawy, jak to rozwiązałem - dodałem wiązanie do pozycji menu. W moim przypadku odoo otwiera czystą białą stronę i nasłuchuje klawiatury.

views/stock_picking_views.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>
    <record id="stock_barcode_scanner_action" model="ir.actions.client">
      <field name="name">Pickings</field>
      <field name="tag">stock_barcode_scanner</field>
      <field name="target">fullscreen</field>
    </record>

    <menuitem id="menu_stock_barcode_scanner" name="Barcode scanner" sequence="20" action="stock_barcode_scanner_action"/>
  </data>
</odoo>

Następnym krokiem jest wypełnienie tej pustej strony przydatnymi formularzami i logiką.

1
vladkhard 22 listopad 2019, 18:20
Cześć @vladkhard, Mam podobny problem w moim module kodów kreskowych. Próbuję dodać nowy rekord do pola one2many nowo dodanego do stock.picking. wszystko wydaje się idealne, ale gdy próbuję nacisnąć przycisk "potwierdź", wyrzucam błąd js "Uncaught TypeError: Cannot read property 'res_id' of undefined". proszę o pomoc, jeśli masz jakiś pomysł.. z góry dzięki
 – 
Muhsin k
17 maj 2020, 22:04