Jestem całkiem nowy w Laravel i utknąłem na tym głupim małym błędzie, więc naprawdę chciałbym, aby ktoś mi tutaj pomógł. Jak sugeruje tytuł, próbuję skierować plik o nazwie „admin”, który znajduje się w folderze „dashboard” w Widokach. Mój Web.PHP wygląda tak:

  Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(["prefix" => "dashboard"], function() {
Route::resource('/admin','DashboardController');
});

A moja funkcja index () DashboardControllera to:

public function index()
{
    return view('dashboard/admin');
}

Co ja tu robię źle?

-1
VenoM 19 listopad 2019, 15:24

1 odpowiedź

Jak wspomniano w dokumentacji, powinieneś użyć "." separator zamiast „/”.

public function index(){
   return view('dashboard.admin');
}
0
Martin 19 listopad 2019, 15:47