Kiedy wykonuję supervisorctl reload, pojawia się błąd:

error: <class 'socket.error'>, [Errno 2] No such file or directory: file: /usr/lib/python2.7/socket.py line: 228
3
BillDavidup 19 listopad 2019, 14:28

1 odpowiedź

Przed wykonaniem supervisorctl reload musiałem uruchomić następujące polecenie:

/data/service/jg/Python/bin/supervisord -c /data/service/jg/Python/supervisord.conf

Zamień odpowiednio swoje ścieżki (/data/service/jg/Python/bin/ i /data/service/jg/Python/)!

1
upe 13 marzec 2021, 23:15