Próbuję uruchomić Hadoop 3.1.0 w systemie Windows 10.

Wyjątek, który otrzymuję, to:

2019-11-19 14:49:13,310 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2019-11-19 14:49:13,325 INFO mapred.LocalJobRunner: reduce task executor complete.
2019-11-19 14:49:13,435 WARN mapred.LocalJobRunner: job_local1214244919_0001
java.lang.Exception: org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.Shuffle$ShuffleError: error in shuffle in localfetcher#1
    at org.apache.hadoop.mapred.LocalJobRunner$Job.runTasks(LocalJobRunner.java:492)
    at org.apache.hadoop.mapred.LocalJobRunner$Job.run(LocalJobRunner.java:559)
Caused by: org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.Shuffle$ShuffleError: error in shuffle in localfetcher#1
    at org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.Shuffle.run(Shuffle.java:134)
    at org.apache.hadoop.mapred.ReduceTask.run(ReduceTask.java:377)
    at org.apache.hadoop.mapred.LocalJobRunner$Job$ReduceTaskRunnable.run(LocalJobRunner.java:347)
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
**Caused by: java.io.FileNotFoundException: File C:/tmp/hadoop-king%20lui/mapred/local/localRunner/king%20lui/jobcache/job_local1214244919_0001/attempt_local1214244919_0001_m_000001_0/output/file.out.index does not exist**
    at org.apache.hadoop.fs.RawLocalFileSystem.deprecatedGetFileStatus(RawLocalFileSystem.java:641)
    at org.apache.hadoop.fs.RawLocalFileSystem.getFileLinkStatusInternal(RawLocalFileSystem.java:930)
    at org.apache.hadoop.fs.RawLocalFileSystem.getFileStatus(RawLocalFileSystem.java:631)
    at org.apache.hadoop.fs.RawLocalFileSystem.open(RawLocalFileSystem.java:211)
    at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.open(FileSystem.java:950)
    at org.apache.hadoop.io.SecureIOUtils.openFSDataInputStream(SecureIOUtils.java:152)
    at org.apache.hadoop.mapred.SpillRecord.<init>(SpillRecord.java:71)
    at org.apache.hadoop.mapred.SpillRecord.<init>(SpillRecord.java:62)
    at org.apache.hadoop.mapred.SpillRecord.<init>(SpillRecord.java:57)
    at org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.LocalFetcher.copyMapOutput(LocalFetcher.java:125)
    at org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.LocalFetcher.doCopy(LocalFetcher.java:103)
    at org.apache.hadoop.mapreduce.task.reduce.LocalFetcher.run(LocalFetcher.java:86)
**2019-11-19 14:49:14,357 INFO mapreduce.Job: Job job_local1214244919_0001 failed with state FAILED due to: NA**
2019-11-19 14:49:14,372 INFO mapreduce.Job: Counters: 18
    File System Counters
        FILE: Number of bytes read=840
        FILE: Number of bytes written=991668
        FILE: Number of read operations=0
        FILE: Number of large read operations=0
        FILE: Number of write operations=0
    Map-Reduce Framework
        Map input records=2
        Map output records=8
        Map output bytes=82
        Map output materialized bytes=85
        Input split bytes=204
        Combine input records=8
        Combine output records=6
        Spilled Records=6
        Failed Shuffles=0
        Merged Map outputs=0
        GC time elapsed (ms)=0
        Total committed heap usage (bytes)=577241088
    File Input Format Counters
        Bytes Read=48

(Podkreśliłem części, które uważam za ważne z **)

Używam wprowadzenie kodu źródłowego Hadoopa.

 • Folder, dla którego brakuje pliku, istnieje.
 • Usunąłem cały folder tmp -> nie pomogło.
 • Próbowałem MapReduce nie generuje danych wyjściowych, ale nie było takiego wpisu. Dodanie jednego też nie pomogło.
1
luifire 19 listopad 2019, 17:19
1
Nie podoba mi się, że masz dziwne znaki w ścieżce pliku, również Hadoop nie jest formalnie obsługiwany w systemie Windows. Chociaż powinieneś być w stanie w jakiś sposób to zadziałać, znacznie lepiej jest uruchomić kontener/wirtualną maszynę wirtualną Docker.
 – 
Ben Watson
19 listopad 2019, 17:33

2 odpowiedzi

Musisz uruchomić Hadoop i swój kod jako użytkownik bez spacji w nazwie (nie king lui)

Jednym ze sposobów przetestowania tego scenariusza jest

set HADOOP_USER_NAME=myuser 
yarn jar your-app.jar

Wtedy może pojawić się błąd mówiąc, że / user / myuser nie istnieje, ale możesz utworzyć ten katalog

0
OneCricketeer 21 listopad 2019, 08:53

Zmiana nazwy użytkownika działała na taką bez spacji.

Próbowałem tego przed set HADOOP_USER_NAME=myuser, więc nie wiem, czy to pomaga.

0
luifire 21 listopad 2019, 16:30