Dołączam układ przechodzący przez viewmodel:

<include
  layout="@layout/user_login"
  app:model="@{model}" />

Moim celem jest użycie tego uwzględnienia w różnych miejscach, przekazując również inny ViewModel .

Na przykład chciałbym przekazać: UserViewModel w jednym miejscu, w innym InformationViewModel . Czy mogę to zrobić?

Z góry dziękuję

1
zerstoer 19 listopad 2019, 21:39

1 odpowiedź

Oto klasa komponentów

class SomeComponent(context: Context, attrs: AttributeSet) : FrameLayout(context, attrs) {

  private var mBinding: SomeLayoutBinding? = null

  init {
    if (isInEditMode) {
      val view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.some_layout, this, false)
      addView(view)
    } else {
      mBinding = SomeLayoutBinding.inflate(LayoutInflater.from(context), this, true)
    }
  }

  fun setVm(vm: InformationViewModel) {
    mBinding!!.vm = vm
    mBinding!!.executePendingBindings()
  }
}

Oto układ dla komponentu

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <data>
    <variable
      name="vm"
      type="yourpackage.InformationViewModel" />
  </data>

</layout>

Oto sposób, w jaki ustawiasz vm

 <yourpackage.SomeComponent
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          app:vm="@{item}" />
1
azsoftco 19 listopad 2019, 22:37
Dziękuję za odpowiedź. Celem jest przekazanie innego ViewModel do układu, na przykład: app:vm="@{informationViewModel}" lub mogę przekazać app:vm="@{userViewModel}"
 – 
zerstoer
19 listopad 2019, 22:44
Jeśli chcesz to zrobić, musisz utworzyć "ParentVm" i tutaj możesz umieścić oba vms. Następnie „app:vm="@{parent.user}" . Czy to jest to, czego szukasz?
 – 
azsoftco
19 listopad 2019, 22:49
Chcę tylko móc przekazać model widoku do układu dołączania. W ten sposób układ uzyska to i powiąże funkcję kliknięcia z modelu widoku z przyciskami onClick. Ale model widoku nie może być zawsze tym samym modelem widoku.
 – 
zerstoer
19 listopad 2019, 23:01