Nie wiem, dlaczego pętla się kończy. Próbowałem zrobić to tak, aby jeśli ktoś wprowadził liczby, zapętlił się i ponownie zadał pytanie, ale wydaje się, że po prostu się kończy. Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana.

while True:
 first_name = input("Please enter your first name. ")
 try:
  if first_name.isalpha() == False:
   print("Please don't use alphanumeric characters ")
 except:
  if first_name.isalpha() == True:
   print()
 else:
  break
0
Concept_Nothing 19 listopad 2019, 18:59
Try-except służy do przechwytywania wyjątków, ale dlaczego należy je podnosić?
 – 
Michael Butscher
19 listopad 2019, 19:04

1 odpowiedź

Bloki try-except-else i if-else wydają się być pomieszane. Blok except zostanie wykonany tylko wtedy, gdy wyjątek zostanie zgłoszony w treści bloku try:, a to nie zdarza się normalnie w tym kodzie.

Blok else: dołączony do try: będzie wykonywany za każdym razem, gdy instrukcja try: block *doesn't* throw an exception. So in this case it will execute the break` za każdym razem.

0
Colin D Bennett 19 listopad 2019, 19:12
Dzięki za odpowiedź, spróbuję dzisiaj.
 – 
Concept_Nothing
20 listopad 2019, 14:09