Mam następujący fragment kodu:

@RestController
@RequestMapping("/dropbox")
public class DropboxController {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DropboxController.class);

  @Autowired
  DropboxService dropboxService;

  @Autowired
  DbxClientV2 dropboxClient;

  @PostMapping("/upload")
  public String handleFileUplad(@RequestParam("file") MultipartFile file, @RequestParam("filePath") String filePath) throws Exception {
    dropboxService.uploadFile(file, filePath);
    return "You successfully uploaded " + filePath + "!!";
  }

Teraz chcę sprawdzić, czy przesyłanie działa. W jaki sposób mogę to zrobić? Jaka byłaby składnia, gdy spróbuję z curl?

0
AnaCifuentes 19 listopad 2019, 18:18

2 odpowiedzi

Źródło: https://www.mkyong.com/spring/curl-post -przykłady-żądań/

Aby POST z plikiem, dodaj ten -F plik = @ "ścieżka / do / dane.txt"

$ curl -F file=@"path/to/data.txt" http://localhost:8080/dropbox/upload
0
Sixsmith 19 listopad 2019, 18:33

Alternatywnie możesz użyć Postman Dodaj dane formularza jako treść z 2 parametrami i wybierz typ jako plik

enter image description here

0
fakturk 21 październik 2020, 19:53