Oto kod:

  var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

  var myElement = document.getElementById('testest');
  myElement.style.backgroundImage = "url('img/covers/cover-1.png')";

Chcę dodać zmienną randomNumber, aby zastąpić wartość „1” we właściwości backgroundImage adresu URL.

Czy ktoś może w tym pomóc?

-1
Arttyor 19 listopad 2019, 18:56
"url('img/covers/cover-" + randomNumber + ".png')" lub `url('img/covers/cover-${randomNumber}.png')`
 – 
Taki
19 listopad 2019, 18:57
1
Podstawowa konkatenacja ciągów?
 – 
epascarello
19 listopad 2019, 19:02
1
Dzięki @Taki, że zadziałało!
 – 
Arttyor
20 listopad 2019, 00:15

3 odpowiedzi

Utwórz zmienną url na zewnątrz i dodaj ją do atrybutu backgroundImage

var img = 'img/covers/cover-'+<dynamicdata>+'.png';
document.body.style.backgroundImage = "url(" + img + ")";
1
Srimoyee Sen 19 listopad 2019, 18:59

Musisz interpolować za pomocą grawitacji.

myElement.style.backgroundImage = `url(img/covers/cover-${randomNumber}.png)`;
1
Tyler Roper 19 listopad 2019, 19:03

Rozwiązanie jest wymienione we fragmencie kodu

var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
var url = `url('img/covers/cover-${randomNumber}.png')`;
console.log(url);
var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
var url = `url('img/covers/cover-${randomNumber}.png')`;
var myElement = document.getElementById('testest');
myElement.style.backgroundImage = url
0
Sarvesh Mahajan 19 listopad 2019, 19:09