Próbuję utworzyć funkcję, która kliknie kartę, jeśli skrót jest równy określonej wartości. Mogę ustawić alert na podstawie skrótu, ale za każdym razem, gdy próbuję wygenerować skrót, nie otrzymuję odpowiedzi. Jestem nowszy, więc jestem pewien, że to coś prostego.

Oto, czego próbuję:


$("#nav-page_requests-tab").click(function() {
      window.location.hash = '2';
    });

var currentValue = window.location.hash.substr(1);
    $(document).ready(function() {
      if(currentValue == '2'){
        $("#nav-page_requests-tab").click();
      }
    });

Oto kod HTML:

<a class="nav-item nav-link" id="nav-page_requests-tab" data-toggle="tab" href="#nav-page_requests" role="tab" aria-controls="nav-page_requests" aria-selected="false">Page Requests</a>
0
Reallyfatbaby 19 listopad 2019, 18:14

1 odpowiedź

Przenieś powiązanie zdarzenia kliknięcia do gotowej funkcji, takiej jak:

var currentValue = window.location.hash.substr(1);
    $(document).ready(function() {
      $("#nav-page_requests-tab").click(function() {
       window.location.hash = '2';
      });

      if(currentValue == '2'){
       $("#nav-page_requests-tab").click();
      }
    });
0
Nouman Janjua 19 listopad 2019, 20:28
Niestety to nie działało. Nadal nie ma kliknięcia elementu, który chcę.
 – 
Reallyfatbaby
19 listopad 2019, 21:17