Używam usługi sieci Web PHP do mojego zaplecza programistycznego dla Androida. Połączenie z serwerem php i MSSQL powiodło się, ale niestety utknąłem w tej części:

<?php
session_start();
include "connect.php";
$user_name = $_POST["username"];
$user_pass = strval($_POST["password"]);
//echo $user_name;
//echo $user_pass;

//$user_name = "admin";
//$user_pass = "admin";
$mysql_qry="SELECT ID, Password FROM user WHERE (ID = '" . $_POST["username"] . "' AND Password = '" . $_POST["password"] . "')";
$result= sqlsrv_query($conn ,$mysql_qry);
$row = sqlsrv_fetch_array($result);
if($row) {
$_SESSION["ID"] = $row['ID'];
header ('location:../createUser.php');
}else{
   die( print_r( sqlsrv_errors(), true));
}

?>

Pokazuje błąd: niepoprawny parametr został przekazany do sqlsrv_fetch_array.

To jest mój formularz logowania:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta
   name="viewport"
   content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
  />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />

  <title>Login</title>

  <!-- Custom fonts for this template-->
  <link
   href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css"
   rel="stylesheet"
   type="text/css"
  />
  <link
   href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
   rel="stylesheet"
  />

  <!-- Custom styles for this template-->
  <link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet" />
 </head>

 <body class="bg-gradient-primary">
  <div class="container">
   <!-- Outer Row -->
   <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-xl-10 col-lg-12 col-md-9">
     <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
      <div class="card-body p-0">
       <!-- Nested Row within Card Body -->
       <div class="row">
        <img class="col-lg-6 d-none d-lg-block " src="img/Login.png">

        <div class="col-lg-6">
         <div class="p-5">
          <div class="text-center">
           <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">
            Welcome To DEMO 1
           </h1>
          </div>
          <form class="user" method="POST" action="php/login.php">
           <div class="form-group">
            <input
             type="text"
             name="username"
             class="form-control form-control-user"
             id="exampleInputEmail"
             aria-describedby="emailHelp"
             placeholder="Enter Username..."
            />
           </div>
           <div class="form-group">
            <input
             type="password"
             name="password"
             class="form-control form-control-user"
             id="exampleInputPassword"
             placeholder="Password"
            />
           </div>

           <button
            class="btn btn-primary btn-user btn-block"
            type="submit"
           >
            Login
           </button>
          </form>
          <hr />

         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

  <!-- Bootstrap core JavaScript-->
  <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

  <!-- Core plugin JavaScript-->
  <script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

  <!-- Custom scripts for all pages-->
  <script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>
 </body>
</html>

Sprawdzam już parametr i wszystko wygląda dobrze. Dlaczego błąd utrzymuje się?

0
tiqa 20 listopad 2019, 07:07

2 odpowiedzi

Myślę, że potrzebujesz jednego parametru w

$row = sqlsrv_fetch_array($result);

Więc zmień na

$row = sqlsrv_fetch_array( $result, SQLSRV_FETCH_ASSOC)

Lub edytuj zapytanie

$mysql_qry="SELECT ID, Password FROM user WHERE ID = '$user_name' AND Password = '$user_pass' ";
0
Zar Ni Ko Ko 20 listopad 2019, 08:05
Sprawdź moją odpowiedź ponownie
 – 
Zar Ni Ko Ko
20 listopad 2019, 08:05

Rozważ następujące:

 • Jednym z możliwych wyjaśnień błędu jest konkatenacja danych wejściowych użytkownika w celu zbudowania instrukcji SQL. W rzeczywistości wstrzykujesz swój kod. Nigdy tego nie rób, zawsze używaj przygotowanych instrukcji i sparametryzowanych zapytań, aby zapobiec iniekcji SQL. Dzięki sterownikowi PHP dla SQL Server funkcja sqlsrv_query() wykonuje zarówno przygotowanie instrukcji, jak i wykonanie instrukcji i może być używana do wykonywania zapytań parametrycznych.
 • Musisz zaszyfrować hasło, ponieważ w tej chwili przekazujesz hasło jako zwykły tekst. Gdy hasło jest zaszyfrowane, możesz bezpiecznie przekazać je do bazy danych.
 • Sprawdź wynik wykonania sqlsrv_query().
 • Uwaga: możesz użyć funkcji sqlsrv_has_rows(), aby sprawdzić, czy zestaw wyników ma jeden lub więcej wierszy.

Następny przykład, oparty na Twoim kodzie, może pomóc w uzyskaniu oczekiwanych wyników:

<?php
session_start();
include "connect.php";
$user_name = $_POST["username"];
$user_pass = strval($_POST["password"]);

$mysql_qry = "
  SELECT ID, Password 
  FROM user 
  WHERE ID = ? AND Password = ?
";
$params = array($user_name, $user_pass);
$result = sqlsrv_query($conn, $mysql_qry, $params);
if ($result === false) (
  echo "Error (sqlsrv_query): ".print_r(sqlsrv_errors(), true);
  exit;
)

if (sqlsrv_has_rows($result)) {
  // You don't even need to fetch the record, just use:
  // $_SESSION["ID"] = $user_name;
  // header ('location:../createUser.php');
  $row = sqlsrv_fetch_array($result);
  if ($row === false) {
    echo "Error (sqlsrv_fetch_array): ".print_r(sqlsrv_errors(), true);
    exit;
  }
  $_SESSION["ID"] = $row['ID'];
  header ('location:../createUser.php');
} else {
  echo "User not found";
  exit;
}
?>
0
Zhorov 20 listopad 2019, 12:20