Noofitem = 1000 tweetów = tweepy.Cursor (api.search, q = ['# iphone11, -filter: retweets'], since = '2019-11-14', lang = 'en', tweet_mode = 'extended', retweeted = Fałsz) .items (noofitem) i = [tweet.full_text dla tweeta w tweetach] # Tekst tweeta

Próbuję uzyskać około 1000 tweetów za pomocą tweepy. Ale maksymalna liczba tweetów, które otrzymuję, to około 600. Zmiana daty nie działa. Wszelkie modyfikacje lub inne obejścia będą pomocne. Dzięki.

0
Kavin Srinaath V K 20 listopad 2019, 06:49

1 odpowiedź

Należy pamiętać, że usługa wyszukiwania Twittera, a co za tym idzie, interfejs API wyszukiwania nie ma być wyczerpującym źródłem tweetów. Nie wszystkie tweety będą indeksowane lub udostępniane przez interfejs wyszukiwania.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: http://docs.tweepy .org/pl/latest/api.html#help-methods

Prawdopodobnie będziesz musiał skonfigurować strumień, aby uzyskać potrzebną ilość danych.

1
marc_s 24 sierpień 2021, 23:02
Dzięki .. sprawdzę to. Skonfigurowałem strumień. zastanawiałem się nad interfejsem API wyszukiwania.
 – 
Kavin Srinaath V K
29 listopad 2019, 05:49