Próbuję usunąć ciąg z BST i nie mogę tego rozgryźć. Wiem, jak usunąć liczby całkowite, ale nie mogę przekonwertować kodu, aby usunąć węzły, które mają ciągi. Oto kod, który obecnie mam

  /*
   * Removes the specified string from the BST
   */

  public boolean remove(String s){
    Node ans = remove(root, s);
    if(ans == null){
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  }

  private static Node remove(Node root, String s) {

    if (root == null)
      return null;

    if (s.compareTo(root.data) < 0) {
      root.left = remove(root.left, s);
    } else if (s.compareTo(root.data) > 0) {
      root.right = remove(root.right, s);
    } else {

      if (root.left == null) {
        return root.right;
      } else if (root.right == null)
        return root.left;

      root.data = minimum(root.right);
      root.right = remove(root.right, root.data);
    }

    return root;

  }

  public static String minimum(Node root) {
    String minimum = root.data;
    while (root.left != null) {
      minimum = root.left.data;
      root = root.left;
    }
    return minimum;
  }
0
Ryan 20 listopad 2019, 01:24

1 odpowiedź

Zamień wszystkie „Integer” na „String”.

0
LowKeyEnergy 20 listopad 2019, 07:49