Mam projekt Springboot, nad którym pracuję. Używam wersji Spring Boot 2.1.3. Potrzebuję tej wersji, aby móc korzystać ze złącza mysql w wersji 8.0.15. W tym projekcie używam Hibernate i JPA.

Ponieważ WLS 12.1.3 nie używa serwletu 4.0, pojawia się ten błąd

Kiedy wdrażam mój plik .war na serwerze Weblogic, pojawia się następujący błąd:

Message icon - Error VALIDATION PROBLEMS WERE FOUND C:\Oracle\user_projects\domains\dev_domain\weblogic.utils.classloaders.GenericClassLoader@2ad4423 finder: weblogic.utils.classloaders.CodeGenClassFinder@3be64d51 annotation: \WEB-INF\lib\tomcat-embed-jasper-9.0.16.jar!\META-INF\web-fragment.xml:18:3:18:3: problem: cvc-enumeration-valid: string value '4.0' is not a valid enumeration value for web-app-versionType in namespace http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee

Próbowałem wejść do org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml i ustawić tam dynamiczny moduł sieciowy na 3.1. Jednak gdy tylko zaktualizuję projekt maven, wraca on do wersji 4.0.

Dokonałem również zmian w moim pliku pom, aby upewnić się, że został użyty właściwy serwlet java-x. Oto mój pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>SpringBootJpa</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>SpringBootJpa</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.3.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
      <exclusions>
      <exclusion>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
      </exclusion>
    </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>


    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.dataformat/jackson-dataformat-xml -->
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
      <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>


    </plugins>
  </build>
</project>
0
confusedntired 19 listopad 2019, 23:14

1 odpowiedź

Specyfikacje serwletów 4.0 są częścią JEE 8 i nie zostały jeszcze zaimplementowane w WebLogic Server 12c. Możesz użyć innego serwera aplikacji, który obsługuje JEE 8 i Servlety 4.0.

0
Emmanuel Collin 20 listopad 2019, 11:01