Spotkałem się z sytuacjami, w których być może z powodu złego połączenia, w którym nie ma odpowiedzi z interfejsu API, w którym pomija zarówno .then, jak i .catch. Jaka jest najlepsza praktyka w zakresie obsługi błędów w takim przypadku? Chciałbym ustawić ostrzeżenie, jeśli nie ma żadnej odpowiedzi.

const getPic () => {
axios({
    url:  '/users/avatar',
    method: 'GET',
    headers: {
     'Authorization': "Bearer " + token,
    },
    data: {avatar: avatarUrl},
    responseType: 'blob',
   }).then((response) => {
    log(response);
    let blob = URL.createObjectURL(response.data)
    localStorage.setItem('image', blob);

}.catch(error) {
console.log(error)
}
}
0
scotth527 20 listopad 2019, 05:50

1 odpowiedź

Powinieneś ustawić timeout, co spowoduje odrzucenie obietnicy w przypadku braku odpowiedzi.

  axios({
   url:  '/users/avatar',
   method: 'GET',
   headers: {
    'Authorization': "Bearer " + token,
   },
   timeout: 1000,
   data: {avatar: avatarUrl},
   responseType: 'blob',
  })
  ~``
0
coagmano 20 listopad 2019, 05:56