Próbuję pobrać współrzędne geograficzne podanego adresu za pomocą pakietu herepy w Pythonie. Ponieważ pracuję za sieciowym serwerem proxy, zainicjowałem zmienną środowiskową proxy z proxy.

import os
import herepy 

os.environ['http_proxy'] = proxy 
os.environ['HTTP_PROXY'] = proxy

geocoderApi = herepy.GeocoderApi(HERE_AppID, HERE_AppCode)
response = geocoderApi.free_form('200 S Mathilda Sunnyvale CA')

Jednak po uruchomieniu kodów pojawia się SSLError. Czy ktoś ma pojęcie, co poszło nie tak?

SSLError: HTTPSConnectionPool(host='geocoder.cit.api.here.com', port=443): Max retries exceeded with url: /6.2/geocode.json?searchtext=200+S+Mathilda+Sunnyvale+CA&app_id=xxxxxxxxxx&app_code=xxxxxxxxxxxxCaused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
0
OinkOink 20 listopad 2019, 09:01

1 odpowiedź

Ten pakiet herepy nie jest dostarczany i obsługiwany przez TUTAJ. Oprócz naszych zestawów SDK JavaScript, Android i IOS oferujemy standardowe interfejsy API REST. Proszę używać urllib (3) i innych standardowych bibliotek żądań w Pythonie, które umożliwiają obsługę serwerów proxy.

0
HERE Developer Support 20 listopad 2019, 13:44