Próbowałem rozwiązać ten problem, ale nie mogłem znaleźć żadnego rozwiązania.

Utworzyłem projekt przy użyciu vue init webpack-simple my-project

Wykonałem te same kroki, które wymieniłem w https://vuetifyjs.com/ pl/pierwsze-rozpoczęcie/szybki-start#webpack-install

Po uruchomieniu npm run dev otrzymałem te błędy dla wszystkich składników weryfikacji

ERROR in ./node_modules/vuetify/src/styles/main.sass (./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./node_modules/vue-style-loader!./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js?indentedSyntax!./node_modules/vuetify/src/styles/main.sass)
Module build failed (from ./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js):
ValidationError: Invalid options object. Sass Loader has been initialised using an options object that does not match the API schema.
 - options has an unknown property 'indentedSyntax'. These properties are valid:
  object { implementation?, sassOptions?, prependData?, sourceMap?, webpackImporter? }
  at validate (D:\project\webpack-vue\my-project\node_modules\sass-loader\node_modules\schema-utils\dist\validate.js:50:11)
  at Object.loader (D:\project\webpack-vue\my-project\node_modules\sass-loader\dist\index.js:36:28)
 @ ./node_modules/vuetify/src/styles/main.sass 4:14-222 13:3-17:5 14:22-230
 @ ./node_modules/vuetify/lib/framework.js
 @ ./node_modules/vuetify/lib/index.js
 @ ./src/vuetify.js
 @ ./src/main.js
 @ multi (webpack)-dev-server/client?http://localhost:8081 webpack/hot/dev-server ./src/main.js

ERROR in ./node_modules/vuetify/src/directives/ripple/VRipple.sass (./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./node_modules/vue-style-loader!./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js?indentedSyntax!./node_modules/vuetify/src/directives/ripple/VRipple.sass)
Module build failed (from ./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js):
ValidationError: Invalid options object. Sass Loader has been initialised using an options object that does not match the API schema.
 - options has an unknown property 'indentedSyntax'. These properties are valid:
  object { implementation?, sassOptions?, prependData?, sourceMap?, webpackImporter? }
  at validate (D:\project\webpack-vue\my-project\node_modules\sass-loader\node_modules\schema-utils\dist\validate.js:50:11)
  at Object.loader (D:\project\webpack-vue\my-project\node_modules\sass-loader\dist\index.js:36:28)
 @ ./node_modules/vuetify/src/directives/ripple/VRipple.sass 4:14-240 13:3-17:5 14:22-248
 @ ./node_modules/vuetify/lib/directives/ripple/index.js
 @ ./node_modules/vuetify/lib/directives/index.js
 @ ./node_modules/vuetify/lib/index.js
 @ ./src/vuetify.js
 @ ./src/main.js
 @ multi (webpack)-dev-server/client?http://localhost:8081 webpack/hot/dev-server ./src/main.js

package.json:

 "dependencies": {
  "vue": "^2.5.11",
  "vuetify": "^2.1.10"
 },
 "browserslist": [
  "> 1%",
  "last 2 versions",
  "not ie <= 8"
 ],
 "devDependencies": {
  "babel-core": "^6.26.0",
  "babel-loader": "^7.1.2",
  "babel-preset-env": "^1.6.0",
  "babel-preset-stage-3": "^6.24.1",
  "cross-env": "^5.0.5",
  "css-loader": "^0.28.7",
  "deepmerge": "^4.2.2",
  "fibers": "^4.0.2",
  "file-loader": "^1.1.4",
  "sass": "^1.23.7",
  "sass-loader": "^8.0.0",
  "vue-loader": "^13.0.5",
  "vue-template-compiler": "^2.4.4",
  "webpack": "^4.13.0",
  "webpack-cli": "^3.0.8",
  "webpack-dev-server": "^3.1.4"
 }

Nie modyfikowałem niczego w pakiecie internetowym, po prostu dodałem kilka wierszy, które sugerują weryfikację (dostępne w powyższym linku).

0
Sam 20 listopad 2019, 10:03
Więc czym jest ../../util/helpers?
 – 
Bravo
20 listopad 2019, 10:30
Sam kod komponentu jest taki, nie jest to coś, co dodaję/modyfikuję. Możesz zobaczyć kod w VAutocomplete.js w node_modules.
 – 
Sam
20 listopad 2019, 11:54
To nie problem z konkretnym komponentem VAutocomplete. Wyrzuca błąd dla wszystkich komponentów. Widzę, że it needs appropriate loader to handle file type.
 – 
Sam
20 listopad 2019, 11:59
Czy próbowałeś wykonać następujące czynności vuetifyjs.com/en/getting- rozpoczęty/szybki-start#vue-cli-3-instalacja ?
 – 
IVO GELOV
20 listopad 2019, 12:06
Próbowałem stworzyć aplikację za pomocą vue create my-app i działa. Nie ma też problemu z vuetify. Ale mam już projekt utworzony za pomocą vue init webpack-simple my-project, z wersją vuetify 1.5.11. próbuję zaktualizować do wersji 2.X. Tutaj pojawia się problem.
 – 
Sam
20 listopad 2019, 12:11

1 odpowiedź

Opublikowany link wspomina, że potrzebujesz sass-loader@^7.0.0.

// Wymaga sass-loader@^7.0.0

Podczas korzystania z "sass-loader": "^6.0.6".

Problem, z którym się zmagasz, pojawił się kilka razy w problemach z githubem i jest najprawdopodobniej związany z wersją sass.

 1. usuń sass i sass-loader z twojego package.json
 2. uruchom npm i lub yarn
 3. uruchom npm i sass sass-loader@^7.0.0 lub yarn add sass sass-loader@^7.0.0
 4. uruchom npm run dev
1
oshell 20 listopad 2019, 13:38
Błędy, które wcześniej opublikowałem, dotyczyły webpacka, zaktualizowałem go i rozwiązałem te problemy. Pojawia się kilka innych problemów, zmodyfikowałem dziennik błędów w powyższym wydaniu. Zaktualizowano sass i sass-loader, ten sam problem. Opublikowano zaktualizowany plik package.json. Proszę spojrzeć na to.
 – 
Sam
20 listopad 2019, 13:18
Może być powiązany z tagiem stylu lub paramem indentedSyntax. proszę spojrzeć na: github.com/vuejs/vue-cli/issues/4513< /a>
 – 
oshell
20 listopad 2019, 13:35
Może też spróbuj zainstalować dokładnie ^ 7.0.0, jak wspomniano w dokumencie, odpowiednio zaktualizowałem moją odpowiedź
 – 
oshell
20 listopad 2019, 13:37
Próbowałem wielu rzeczy, nic nie działa przy instalacji webpacka.
 – 
Sam
21 listopad 2019, 09:44