Obecnie robię rezerwację filmów za pomocą django. Pierwsza strona zawiera listę aktualnie wyświetlanych filmów. Jeśli kliknę na któryś z nich, to przechodzę do strony, na której są wyświetlane szczegóły filmu. Jeśli jest aktualnie wyświetlany film A, B i C.

Na przykład

Jeśli kliknę A, chcę uzyskać szczegółowe informacje o filmie na stronie z informacjami o filmie.

Jeśli kliknę B, chcę uzyskać szczegółowe informacje o filmie B na stronie z informacjami o filmie.

Jeśli kliknę C, chcę uzyskać szczegółowe informacje o filmie C na stronie z informacjami o filmie.

Chcę, żeby to nie było przy użyciu javascript !! używając tylko django i html !!

Czy mógłbyś mi pomóc?

moviehome.html / Wyświetlane aktualnie odtwarzane filmy i Film wkrótce dostępny

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <h1>Current Playing</h1>
  Hi, {{user}}! <a href="{% url 'signout' %}">LOG_OUT</a><br>
  {% for movieinfos in movie.all %}
    <a href="{% url 'realinfo'%}"><img src="{{movieinfos.movie_poster.url}}" width=100px height=150px></a><br>
    {{movieinfos.movie_age}}
    <a href="{% url 'realinfo'%}">{{movieinfos.movie_name}}</a><br>
    장르 | {{movieinfos.movie_genre}}<br>
    감독 | <a href="{% url 'directorinfo' %}">{{movieinfos.movie_director}}</a><br>
    출연 | <a href="{% url 'actorinfo' %}">{{movieinfos.movie_actor1}}</a> , <a href="{% url 'actorinfo' %}">{{movieinfos.movie_actor2}}</a>
    <br>
  {% endfor %}
  <h1>Comming Soon</h1>
  {% for movieinfos in movie1.all %}
    <a href="{% url 'realinfo'%}"><img src="{{movieinfos.movie_poster.url}}" width=100px height=150px></a><br>
    {{movieinfos.movie_age}}
    <a href="{% url 'realinfo'%}">{{movieinfos.movie_name}}</a><br>
    장르 | {{movieinfos.movie_genre}}<br>
    감독 | <a href="{% url 'directorinfo' %}">{{movieinfos.movie_director}}</a><br>
    출연 | <a href="{% url 'actorinfo' %}">{{movieinfos.movie_actor1}}</a> , <a href="{% url 'actorinfo' %}">{{movieinfos.movie_actor2}}</a>
    <br>
  {% endfor %}
</body>
</html>

view.py

def moviehome(request):
  if request.user.is_authenticated:
    movie = movieinfo.objects.filter(movie_playing =1)
    movie1 = movieinfo.objects.filter(movie_playing=2)

    return render(request, 'movie/moviehome.html', {
      'movie' : movie,
      'movie1' : movie1,
      'user' : request.user
    })
  else:
    return render(request, 'movie/not_logged_in.html')

def realinfo(request):
  return render(request, 'movie/realinfo.html')
#What code do i have to put in here?
def actorinfo(request):
  return render(request, 'movie/actorinfo.html')
#What code do i have to put in here?
def directorinfo(request):
  return render(request, 'movie/directorinfo.html')
#What code do i have to put in here?

Moviehome.html -> realinfo.html pokazujący szczegóły filmu

Moviehome.html -> actorinfo.html pokazujący dane aktora

Moviehome.html -> directorinfo.html pokazując dane reżysera

0
koozzi 20 listopad 2019, 09:40
Informacje dotyczące realinfo, actorinfo i directorinfo są w tym samym modelu, czy masz osobne modele dla tych trzech? możesz użyć zmiennej w adresach URL, takich jak path('actorinfo/', views.actorinfo, name='actor_info')
 – 
sandeep
20 listopad 2019, 10:40

1 odpowiedź

Powinieneś przyjrzeć się widokom opartym na klasach, w szczególności widokom szczegółowym. Musisz utworzyć szablon dla widoku szczegółowego, a następnie przekazać informacje z bazy danych / modeli do tego szablonu za pośrednictwem views.py.

-1
radek_random 20 listopad 2019, 09:55
Dodaj go jako komentarz, również można to zrobić nie tylko w widoku opartym na klasach
 – 
bmons
20 listopad 2019, 10:29