Dane mojego serwera są gotowe w formacie 24-godzinnym. Przykład: W sql (serwerze) przechowywana jest wartość czasu 00:00:00, jeśli chodzi o wyświetlanie danych w tabulatorze, pokazuje ona 12:00:00.

{title: "Time", field: "time",sorter:"number", editor:"input",formatter:"datetime", 
formatterParams:{inputFormat:"hh:mm:ss", outputFormat:"hh:mm:ss", invalidPlaceholder:"Invalid Time"}

Czy istnieje atrybut wymuszający ustawienie parametrów programu formatującego na 24 godziny?

Jak powinien wyglądać niestandardowy formater?

Z góry dziękuję!

0
George Gotsidis 20 listopad 2019, 13:49

1 odpowiedź

Wbudowany formater daty i godziny w Tabulatorze korzysta z biblioteki moment.js. Dlatego możesz użyć tokenów formatu z moment.js docs, aby dostosować inputFormat i outputFormat dla twoich potrzeb.

Aby zmienić domyślny zegar 12-godzinny na 24-godzinny, po prostu zamień „gg: mm: ss” na „HH: mm: ss”.

2
Nyuton 20 listopad 2019, 16:48