Zobacz poniższy kod, który otrzymałem podczas nagrywania

sapgui_status_bar_get_text("paramStatusBarText", 
  BEGIN_OPTIONAL, 
    "Recorded status bar text: Transfer order 0126994069 created", 
    "AdditionalInfo=sapgui7032", 
  END_OPTIONAL);
0
Shienna An Calub 20 listopad 2019, 10:33
Dodanie większej liczby tagów związanych z Twoim pytaniem może pomóc innym szybciej się z Tobą skontaktować. Do pytania możesz dodać maksymalnie 5 tagów
 – 
Bilal Alam
20 listopad 2019, 10:40

1 odpowiedź

Używam kodu C jak poniżej:

int compare_results;


compare_results = strcmp(lr_eval_string("{MyParam}"),"<expected string>");

if( compare_results == 0 )
     lr_output_message("PASSED");
  else
     lr_error_message ("FAILED");
1
Buzzy 20 listopad 2019, 12:58