Muszę wysyłać powiadomienia push do Google Nest Hub. Śledziłem dokumenty Google: https://developers.google.com/assistant/engagement/notifications

Problem w tym, że mogę wysyłać powiadomienia na smartfony, ale nie na inteligentny wyświetlacz.

const request = require('request');
const {google} = require('googleapis');
const key = require("./Jessa Assistent-730a994db178.json");

const jwtClient = new google.auth.JWT(
 key.client_email, null, key.private_key,
 ['https://www.googleapis.com/auth/actions.fulfillment.conversation'],
 null
);

jwtClient.authorize((err, tokens) => {
 if (!err) {
  request.post('https://actions.googleapis.com/v2/conversations:send', {
   auth: {
    bearer: tokens.access_token,
   },
   json: true,
   body: {
    customPushMessage: {
     userNotification: {
      title: 'Push Notification Title',
     },
     target: {
      userId: '<User_ID> (Took this part out of this example)',
      intent: 'High Priority Vragen',
      locale: 'nl-NL'
     },
    },
    isInSandbox: true,
   },
  }, (err, httpResponse, body) => {
   console.log(`${httpResponse.statusCode}: ${httpResponse.statusMessage}`);
  });
 }
});
1
FerreVaes 20 listopad 2019, 16:18

1 odpowiedź

Inteligentne ekrany nie obsługują powiadomień.

0
Nick Felker 20 listopad 2019, 19:35