Próbuję pokazać tylko kolumny, które zaznaczyłem na polach wyboru u góry strony.

Mam 2 wykresy, pierwszy pokazuje wszystkie kolumny, a drugi ma pokazywać kolumny, które sprawdzam na górze.

Drugi wykres to widok pierwszego.

Pracuję z pierwszymi 2 polami wyboru: Boliwia i Ekwador

Używam funkcji setColumns (), aby wybrać kolumnę do wyświetlenia, ale nie mogę użyć w niej wartości null.

<!DOCTYPE html>
<html lang="es" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 </head>
 <body onload="myFunction()">
  Bolivia<input type="checkbox" id="check1" class="check" name="series" value="1" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Ecuador<input type="checkbox" id="check2" class="check" name="series" value="2" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Madagascar<input type="checkbox" id="check3" class="check" name="series" value="3" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Papua New Guinea<input type="checkbox" id="check4" class="check" name="series" value="4" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Rwanda<input type="checkbox" id="check5" class="check" name="series" value="5" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Average<input type="checkbox" id="check6" class="check" name="series" value="6" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>

  <script type="text/javascript">
   function myFunction(){

    var valCheck1 = parseInt(document.getElementById("check1").value);
    var valCheck2 = parseInt(document.getElementById("check2").value);
    var valCheck3 = parseInt(document.getElementById("check3").value);
    var valCheck4 = parseInt(document.getElementById("check4").value);
    var valCheck5 = parseInt(document.getElementById("check5").value);
    var valCheck6 = parseInt(document.getElementById("check6").value);

    var check1 = document.getElementById("check1");
    var check2 = document.getElementById("check2");
    var check3 = document.getElementById("check3");
    var check4 = document.getElementById("check4");
    var check5 = document.getElementById("check5");
    var check6 = document.getElementById("check6");

    if (check1.checked == 1) {
     var salidaCheck1 = valCheck1;
    }else{
     var salidaCheck1 = 0;
    }
    if (check2.checked == 1) {
     var salidaCheck2 = valCheck2;
    }else{
     var salidaCheck2 = 0;
    }


    google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
    google.charts.setOnLoadCallback(drawVisualization);

    function drawVisualization() {
     // Some raw data (not necessarily accurate)
     var data = google.visualization.arrayToDataTable([
      ['Month', 'Bolivia', 'Ecuador', 'Madagascar', 'Papua New Guinea', 'Rwanda', 'Average'],
      ['2004/05', 165,   938,     522,       998,      450,   614.6],
      ['2005/06', 135,   1120,    599,       1268,     288,   682],
      ['2006/07', 157,   1167,    587,       807,      397,   623],
      ['2007/08', 139,   1110,    615,       968,      215,   609.4],
      ['2008/09', 136,   691,     629,       1026,     366,   569.6]
     ]);

     var options = {
      title : 'Monthly Coffee Production by Country',
      vAxis: {title: 'Cups'},
      hAxis: {title: 'Month'},
      seriesType: 'bars',
      lineWidth: 5,
      bar: {1: "95%",2: "95%"},
      series: {5: {type: 'line'}}
      };

     var chart = new google.visualization.ComboChart(document.getElementById('chart_div'));
     chart.draw(data, options);

     // create view and hide unwanted columns as before
     var chartview2 = new google.visualization.DataView(data);
     chartview2.setColumns([ 0,salidaCheck1,salidaCheck2 ]);

     var viewOptions = {
      title : 'Monthly Coffee Production by Country',
      vAxis: {title: 'Cups'},
      hAxis: {title: 'Month'},
      seriesType: 'bars',
      lineWidth: 5,
      bar: {1: "95%",2: "95%"},
      series: {5: {type: 'line'}}
     }

     // make a copy of the view to create contiguous index set
     var chartview2_copy = new google.visualization.DataView(chartview2);

     // use the view copy with the ColumnChart
     var chart2 = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart2'));
     chart2.draw(chartview2, viewOptions);
    }
   }
  </script>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
  <hr>
  <div id="chart2" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

Ty :)

0
javiertxu18 20 listopad 2019, 15:39

1 odpowiedź

Na koniec stworzyłem nową kolumnę bez nazwy, a funkcją setColumns wymieniam kolumnę na pustą.

Jeśli uruchomisz fragment kodu, uruchom go w trybie GullPage

<!DOCTYPE html>
<html lang="es" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 </head>
 <body onload="myFunction()">
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
  <hr>
  Bolivia<input type="checkbox" id="check1" class="check" name="series" value="1" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Ecuador<input type="checkbox" id="check2" class="check" name="series" value="2" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Madagascar<input type="checkbox" id="check3" class="check" name="series" value="3" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Papua New Guinea<input type="checkbox" id="check4" class="check" name="series" value="4" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Rwanda<input type="checkbox" id="check5" class="check" name="series" value="5" checked="true" onchange="myFunction()" /><br>
  Average<input type="checkbox" id="check6" class="check" name="series" value="6" checked="true" onchange="myFunction()" /><br><br>
  <div id="chart2" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
  <script type="text/javascript">
   function myFunction(){

    var valCheck1 = parseInt(document.getElementById("check1").value);
    var valCheck2 = parseInt(document.getElementById("check2").value);
    var valCheck3 = parseInt(document.getElementById("check3").value);
    var valCheck4 = parseInt(document.getElementById("check4").value);
    var valCheck5 = parseInt(document.getElementById("check5").value);
    var valCheck6 = parseInt(document.getElementById("check6").value);

    var check1 = document.getElementById("check1");
    var check2 = document.getElementById("check2");
    var check3 = document.getElementById("check3");
    var check4 = document.getElementById("check4");
    var check5 = document.getElementById("check5");
    var check6 = document.getElementById("check6");

    var contCheck = 0;

    if (check1.checked == 1) {
     var salidaCheck1 = valCheck1;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck1 = 7;
    }
    if (check2.checked == 1) {
     var salidaCheck2 = valCheck2;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck2 = 7;
    }
    if (check3.checked == 1) {
     var salidaCheck3 = valCheck3;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck3 = 7;
    }
    if (check4.checked == 1) {
     var salidaCheck4 = valCheck4;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck4 = 7;
    }
    if (check5.checked == 1) {
     var salidaCheck5 = valCheck5;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck5 = 7;
    }
    if (check6.checked == 1) {
     var salidaCheck6 = valCheck6;
     contCheck = 1;
    }else{
     var salidaCheck6 = 7;
    }


    google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
    google.charts.setOnLoadCallback(drawVisualization);

    function drawVisualization() {
     // Some raw data (not necessarily accurate)
     var data = google.visualization.arrayToDataTable([
      ['Month', 'Bolivia', 'Ecuador', 'Madagascar', 'Papua New Guinea', 'Rwanda', 'Average',''],
      ['2004/05', 165,   938,     522,       998,      450,   614.6,0],
      ['2005/06', 135,   1120,    599,       1268,     288,   682,0],
      ['2006/07', 157,   1167,    587,       807,      397,   623,0],
      ['2007/08', 139,   1110,    615,       968,      215,   609.4,0],
      ['2008/09', 136,   691,     629,       1026,     366,   569.6,0]
     ]);

     var options = {
      title : 'ORIGINAL',
      vAxis: {title: 'Cups'},
      hAxis: {title: 'Month'},
      seriesType: 'bars',
      lineWidth: 2,
      bar: {1: "95%",2: "95%"},
      series: {5: {type: 'line'}}
      };

     var chart = new google.visualization.ComboChart(document.getElementById('chart_div'));
     chart.draw(data, options);

     // create view and hide unwanted columns as before
     var chartview2 = new google.visualization.DataView(data);
     chartview2.setColumns([ 0,salidaCheck1,salidaCheck2,salidaCheck3,salidaCheck4,salidaCheck5,salidaCheck6 ]);

     var viewOptions = {
      title : 'VISTA',
      vAxis: {title: 'Cups'},
      hAxis: {title: 'Month'},
      seriesType: 'bars',
      lineWidth: 2,
      bar: {1: "95%",2: "95%"},
      series: {5: {type: 'line'}}
     }

     // make a copy of the view to create contiguous index set
     var chartview2_copy = new google.visualization.DataView(chartview2);

     // use the view copy with the ColumnChart
     var chart2 = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart2'));
     chart2.draw(chartview2, viewOptions);
    }
   }
  </script>
 </body>
</html>
0
javiertxu18 21 listopad 2019, 17:57