Do rysowania etykiet danych używam https://chartjs-plugin-datalabels.netlify.com/ . Próbowałem znaleźć problem i znalazłem (https://github.com/chartjs/ chartjs-plugin-datalabels/issues/88), ale to rozwiązanie mi nie odpowiada. Jak widać, jeśli dodam dopełnienie układu, wpłynie to na wysokość linii siatki. Potrzebuję czegoś takiego jak wewnętrzne wyściółki.

const ITEMS_COUNT = 25;
const MIN = -8000;
const MAX = 8000;

const defaultDatasetOptions = {
 pointRadius: 0,
 pointHoverRadius: 0,
 pointBorderWidth: 0,
 pointHoverBorderWidth: 0,
 pointHitRadius: 10,
 borderWidth: 0
};

const datalabels = {
  color: 'black',
  anchor: context => {
   const index = context.dataIndex;
   const value = context.dataset.data[index];

   return value < 0 ? 'start' : 'end';
  },
  align: context => {
   const index = context.dataIndex;
   const value = context.dataset.data[index];

   return value < 0 ? 'end' : 'start';
  },
  display: getDataLabelDisplay,
  formatter: value => value.toLocaleString(),
  offset: -20
};

const data = {
 labels: _.range(1, ITEMS_COUNT),
 datasets: [
  {
   ...defaultDatasetOptions,
   label: 'Series 1',
   data: Array.from(Array(ITEMS_COUNT), () => _.random(MIN, MAX)),
   backgroundColor: 'rgba(255, 0, 0, .3)'
  },
  {
   ...defaultDatasetOptions,
   label: 'Series 2',
   data: Array.from(Array(ITEMS_COUNT), () => _.random(MIN, MAX)),
   backgroundColor: 'rgba(0, 255, 0, .3)'
  },
  {
   ...defaultDatasetOptions,
   label: 'Series 3',
   data: Array.from(Array(ITEMS_COUNT), () => _.random(MIN, MAX)),
   backgroundColor: 'rgba(0, 0, 255, .3)'
  }
 ]
};

const options = {
 legend: {
  display: false
 },
 scales: {
  xAxes: [
   {
    type: 'category',
    gridLines: {
     offsetGridLines: true,
     color: 'orange',
     tickMarkLength: 0,
     drawBorder: false
    },
    ticks: {
     display: false,
     maxRotation: 0,
     beginAtZero: true,
     autoSkip: false,
     stepSize: 1
    },
    offset: true
   }
  ],
  yAxes: [{ display: false }]
 },
 tooltips: {
  mode: 'index',
  intersect: false
 },
 hover: {
  mode: 'index',
  intersect: false
 },
 layout: {
  padding: {
   top: 20,
   bottom: 20
  }
 },
 plugins: {
  datalabels
 }
};

new Chart(document.querySelector('canvas'), {
 type: 'line',
 data,
 options
});

// You can skip this function
function getDataLabelDisplay(context) {
  const index = context.dataIndex;
  const value = context.dataset.data[index];

  if (value === 0) {
   return false;
  }

  const minVisibleIndex = 0;
  const maxVisibleIndex = _.size(context.chart.data.labels) - 1;

  const dataInViewport = _.flatten(
   _.map(context.chart.data.datasets, dataset => {
    const dataInViewPort = _.slice(dataset.data, minVisibleIndex, maxVisibleIndex + 1);

    return _.map(dataInViewPort, (value, index) => {
     return {
      index: minVisibleIndex + index,
      value
     };
    });
   })
  );

  const minData = _.minBy(dataInViewport, 'value');
  const minDataValue = _.get(minData, 'value');

  const maxData = _.maxBy(dataInViewport, 'value');
  const maxDataValue = _.get(maxData, 'value');

  const allMinData = _.filter(dataInViewport, data => data.value === minDataValue);
  const allMaxData = _.filter(dataInViewport, data => data.value === maxDataValue);

  const isFoundedInMinValues = Boolean(_.find(allMinData, ['index', index]));
  const isFoundedInMaxValues = Boolean(_.find(allMaxData, ['index', index]));

  return value < 0 ? isFoundedInMinValues && value === minDataValue : isFoundedInMaxValues && value === maxDataValue;
 }
canvas { border: 1px solid black; }
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.15/lodash.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chartjs-plugin-datalabels"></script>

<canvas></canvas>
3
iwonz 5 listopad 2019, 12:48

1 odpowiedź

Nie mogę tego teraz udowodnić, ale czasami problem dotyczy używanej wersji pliku chart.js. Spróbuj użyć wersji 2.7.0

1
rogerct 5 listopad 2019, 12:54
Dzięki za odpowiedź. Próbowałem, ale to nie zadziałało.
 – 
iwonz
5 listopad 2019, 12:58