Poniżej znajduje się zawartość pliku SVG. Został zaimportowany z Figma (aplikacja do szkicowania projektów).

<svg width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.78759 8.20572L7.37223 7.62108C7.53367 7.45964 7.79542 7.45964 7.95686 7.62108L10.4589 10.1263C10.6203 10.2878 10.6203 10.5495 10.4589 10.711L9.87424 11.2956C9.71279 11.457 9.45104 11.457 9.2896 11.2956L6.78759 8.79036C6.62614 8.62892 6.62614 8.36717 6.78759 8.20572Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.28759 5.70572L9.87223 5.12108C10.0337 4.95964 10.2954 4.95964 10.4569 5.12108L12.9589 7.62632C13.1203 7.78776 13.1203 8.04951 12.9589 8.21096L12.3742 8.7956C12.2128 8.95704 11.951 8.95704 11.7896 8.7956L9.28759 6.29036C9.12614 6.12892 9.12614 5.86717 9.28759 5.70572Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.87424 9.54149L10.4589 10.1261C10.6203 10.2876 10.6203 10.5493 10.4589 10.7108L7.95686 13.2121C7.79542 13.3735 7.53367 13.3735 7.37223 13.2121L6.78759 12.6274C6.62614 12.466 6.62614 12.2042 6.78759 12.0428L9.2896 9.54149C9.45104 9.38005 9.71279 9.38005 9.87424 9.54149Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.87424 5.70458L10.4589 6.28922C10.6203 6.45066 10.6203 6.71241 10.4589 6.87386L7.95686 9.37515C7.79542 9.53659 7.53367 9.53659 7.37223 9.37515L6.78759 8.79051C6.62614 8.62907 6.62614 8.36732 6.78759 8.20587L9.2896 5.70458C9.45104 5.54314 9.71279 5.54314 9.87424 5.70458Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.5 5.4165C13.1904 5.4165 13.75 4.85686 13.75 4.1665C13.75 3.47615 13.1904 2.9165 12.5 2.9165C11.8096 2.9165 11.25 3.47615 11.25 4.1665C11.25 4.85686 11.8096 5.4165 12.5 5.4165Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18.3332 13.3333C18.3332 11.4924 16.8408 10 14.9998 10C13.1589 10 11.6665 11.4924 11.6665 13.3333C11.6665 15.1743 13.1589 16.6667 14.9998 16.6667C16.8408 16.6667 18.3332 15.1743 18.3332 13.3333ZM13.3332 13.3333C13.3332 12.4129 14.0794 11.6667 14.9998 11.6667C15.9203 11.6667 16.6665 12.4129 16.6665 13.3333C16.6665 14.2538 15.9203 15 14.9998 15C14.0794 15 13.3332 14.2538 13.3332 13.3333Z" fill="white"/>
  <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.33317 13.3333C8.33317 11.4924 6.84079 10 4.99984 10C3.15889 10 1.6665 11.4924 1.6665 13.3333C1.6665 15.1743 3.15889 16.6667 4.99984 16.6667C6.84079 16.6667 8.33317 15.1743 8.33317 13.3333ZM3.33317 13.3333C3.33317 12.4129 4.07936 11.6667 4.99984 11.6667C5.92031 11.6667 6.6665 12.4129 6.6665 13.3333C6.6665 14.2538 5.92031 15 4.99984 15C4.07936 15 3.33317 14.2538 3.33317 13.3333Z" fill="white"/>
</svg>

Napotkany problem: Attribute "android:fillType" was already specified for element "path".

enter image description here

2
soshial 20 listopad 2019, 16:40

3 odpowiedzi

Przejdź do folderu drawable i kliknij go prawym przyciskiem myszy: New > Vector Asset > select .svg file > Next > Finish. U mnie to działa (zdjęcie rowerzysty).

Jeśli masz problemy podczas używania obrazu w ImageView, spróbuj usunąć atrybuty fill-rule="evenodd" i clip-rule="evenodd" ze źródłowego pliku svg i zaimportuj go ponownie.

1
Webfreak 20 listopad 2019, 16:53
1
To jest dokładnie to, co robiłem i się nie udało.
 – 
soshial
20 listopad 2019, 17:02
Spróbuj przenieść plik svg na ścieżkę, która nie będzie zawierała spacji. I spróbuj ponownie zaimportować.
 – 
Webfreak
20 listopad 2019, 17:13

W Android Studio 3.6 Beta jest błąd. Zamiast tego wypróbuj Android Studio 3.5.

3
Odysseos 19 grudzień 2019, 12:39
Ten sam błąd w wersji 4.0 Canary 8
 – 
latsson
24 styczeń 2020, 16:24
Działa dobrze w 3.5. Dziękuję!
 – 
Alexey Shtanko
22 luty 2020, 14:30
BTW: ten błąd został naprawiony w AS 3.6 RC3: androidstudio.googleblog.com/2020/02/…
 – 
Odysseos
27 luty 2020, 11:00

Usunięcie atrybutów „clip-rule” pozwoli obejść błąd (https://issuetracker.google.com/148173587< /a>), który został wprowadzony w Android Studio 3.6 Canary 6, ale nie istniał we wcześniejszych wersjach.

Atrybuty "clip-rule" i tak nie działają w tym kontekście. https://drafts.fxtf.org/css-masking-1 /#the-clip-rule mówi: „Właściwość clip-rule dotyczy tylko elementów graficznych zawartych w elemencie clipPath”.

0
Sergey Prigogin 25 styczeń 2020, 03:25