Próbuję napisać własną funkcję straty dla UNET. W tej funkcji chcę przypisać wszystkie różnice większe niż 10 między y_true a y_pred do 10 oraz wszystkie różnice mniejsze niż 1 do 1. Czy istnieje wygodny sposób porównywania i przypisywania do tensorów?

def weighted_cross_entropyy(i):
  def loss(y_true, y_pred):
    diff = K.abs(y_true - y_pred)
    diff[K.less(diff, 1)] == 1
    diff[K.greater(diff, 10)] == 10
    return K.mean(K.square((y_pred - y_true)* diff), axis= -1)

  return loss
0
narmin 20 listopad 2019, 16:35

1 odpowiedź

Próbowałem rozwiązać problem i dotarłem tutaj, ale nadal otrzymuję poniższy błąd

Def weighted_cross_entropyy (i):

def loss(y_true, y_pred):
  def f1():
    return K.mean(K.square(y_pred - y_true), axis= - 1)
  def f2():
    return K.mean(K.square(y_pred - y_true), axis= - 1) * 10
  def f3(w):
    return K.mean(K.square(y_pred - y_true), axis= - 1) * w


  w = K.sqrt(K.sum(K.square(y_true - y_pred), axis=-1))
  print(w)
  r = tf.case([(tf.less(w, 0), f1), (tf.greater(w, 10), f2)], default = f3(w), exclusive=True)

  return r
return loss

Błąd: Kształt musi mieć rangę 0, ale ma rangę 3 dla 'loss_6 / conv2d_168_loss / case / cond / Switch' (op: 'Switch') z kształtami wejściowymi: [?, 128,800], [?, 128,800].

0
narmin 21 listopad 2019, 12:07