Spring ma przeciążenie getBean, które akceptuje parametry. Jak mogę przekazać te parametry do funkcji tworzenia @Bean dla fasoli?

class Person
{
  String name;
  Person(String name) {
    this.name = name;
  }
}

  public class SpringAnnotationMain {
   public static void main(String[] args) {
     AnnotationConfigApplicationContext ctx =  new AnnotationConfigApplicationContext(SpringAnnotationMain.class); 
      Person x = ctx.getBean(Person.class, new Object[] {"Alice"}); 
      System.out.println(x.name);

     ctx.close();
   }
  }
0
Gonen I 20 listopad 2019, 15:49

1 odpowiedź

Spring przekaże argumenty jako parametry do funkcji @Bean, a stamtąd przekaże je do konstruktora twojego beana,

@Configuration
class MyConfig {
   @Bean
   @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
   Person createPerson(String name)
   {
     return new Person(name);
   }

}
0
Gonen I 20 listopad 2019, 15:49
To powszechne nieporozumienie dotyczące schizofrenii
 – 
Gonen I
20 listopad 2019, 15:57