Próbuję uruchomić testy porównawcze daCapo dostępne tutaj (https://github.com/dacapobench/dacapobench).

Dałem JAVA_HOME jako export JAVA_HOME="/home/srcshetty/Desktop/ALL_JDKs/jdk-13.0.1/"

Zainstalowałem wszystkie zależności wymagane do zbudowania testu porównawczego.

Przetestowałem test porównawczy Lusearch, uruchamiając ant lusearch wewnątrz folderu benchmark.

Działa pomyślnie, gdy używam JDK12 i niższych, i nie działa, gdy używam JDK13.

Otrzymuję następujące komunikaty o błędach z JDK13.

[exec] compile-core:
   [exec]   [mkdir] Created dir: /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/build/core/classes/java
   [exec]   [javac] Compiling 824 source files to /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/build/core/classes/java
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/codecs/blocktree/BlockTreeTermsWriter.java:97: error: heading used out of sequence: <H3>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h3>Term Dictionary</h3>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/codecs/lucene70/package-info.java:21: error: unexpected heading used: <H1>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h1>Apache Lucene - Index File Formats</h1>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/index/PointValues.java:40: error: unexpected heading used: <H1>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h1>Basic Point Types</h1>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/index/PointValues.java:67: error: unexpected heading used: <H1>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h1>Geospatial Point Types</h1>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/index/PointValues.java:77: error: unexpected heading used: <H1>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h1>Advanced usage</h1>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/search/Sort.java:37: error: heading used out of sequence: <H3>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h3>Valid Types of Values</h3>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec]   [javac] /home/srcshetty/Desktop/TheProjectParGC/Benchmarks/dacapobench/benchmarks/libs/lucene/build/lucene-7.1.0/core/src/java/org/apache/lucene/util/packed/package-info.java:34: error: heading used out of sequence: <H3>, compared to implicit preceding heading: <H1>
   [exec]   [javac] * <h3>In-memory structures</h3>
   [exec]   [javac]  ^
   [exec] 
   [exec] BUILD FAILED

Kiedy pracowałem z JDK12, musiałem zmienić źródło z 1.5 na 1.7 lub wyżej i kompilacja się powiodła, a także pomyślnie przeprowadziłem test porównawczy. Ale z JDK13 otrzymuję powyższy błąd, którego nie jestem w stanie rozgryźć.

0
srccode 20 listopad 2019, 16:21

1 odpowiedź

Kompilacja Lucene używa funkcji doclint kompilatora (-Xdoclint) i wygląda na to, że stała się bardziej rygorystyczna w JDK 13. Flagi są ustawione w lucene/common-build.xml ... -Djavac.doclint.args="".

1
Robert Muir 21 listopad 2019, 18:27