Oto PerformClick klasy View:

private final class PerformClick implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    recordGestureClassification(TOUCH_GESTURE_CLASSIFIED__CLASSIFICATION__SINGLE_TAP);
    performClickInternal();
  }
}

A tutaj jest Handler's:

 public void dispatchMessage(Message msg) {
  if (msg.callback != null) {
    handleCallback(msg);
  } else {
    if (mCallback != null) {
      if (mCallback.handleMessage(msg)) {
        return;
      }
    }
    handleMessage(msg);
  }
}

Chciałem tylko wiedzieć, jak wywołuje metodę performClick View po kliknięciu przycisku. Jaka będzie dynamiczna struktura różnych pól wiadomości po kliknięciu przycisku?

0
somenath mukhopadhyay 20 listopad 2019, 18:43

1 odpowiedź

Jakoś to przeanalizowałem. Jest to wykonywane przez pole wywołania zwrotnego obiektu Message, który jest przekazywany do dispatchMessage (komunikat Message) klasy Handler. Chciałem tylko potwierdzić. Zobacz zdjęcie. Wywołanie zwrotne dla zdarzenia kliknięcia myszą jest podświetlone

enter image description here

0
somenath mukhopadhyay 21 listopad 2019, 14:59