Utworzono aplikację rozruchową Spring i należy ją wdrożyć w wersji weblogic 11g. Podczas wdrażania pojawia się błąd Indeks ciągu błędu poza zakresem: 29232 .

Kod narzędzia załączone poniżej,

@SpringBootApplication

@EnableScheduling publiczna klasa SupportServiceApplication rozszerza SpringBootServletInitializer implementuje WebApplicationInitializer {

@Override
protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder app) {
  return app.sources(SupportServiceApplication.class);
}

public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(SupportServiceApplication.class, args);
}

}

** Pom.xml: **

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd "> 4.0.0 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.2.0.RELEASE de.basf.ap.agrilog support- service 1.0.0 support-service war Agrilog Support Service dla samonaprawiających się problemów Agrilog

<properties>
  <java.version>1.8</java.version>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jdbc</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-quartz</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.oracle.ojdbc</groupId>
    <artifactId>ojdbc8</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <groupId>org.junit.vintage</groupId>
        <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
    <version>1.18.10</version>
  </dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        <archive>
          <manifest>
            <addDefaultImplementationEntries>false</addDefaultImplementationEntries>
          </manifest>
        </archive>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Dodano weblogic.xml i dispatcherServlet-servlet.xml w folderze WEB-INF

weblogic.xml:

<wls:weblogic-web-app
xmlns:wls="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.3/weblogic-web-app.xsd">
<wls:context-root>/support-service</wls:context-root>
<wls:container-descriptor>
  <wls:prefer-application-packages>
    <wls:package-name>org.springframework.*</wls:package-name>
    <wls:package-name>org.springframework.util.MultiValueMap.*
    </wls:package-name>
    <wls:package-name>org.slf4j.*</wls:package-name>
    <wls:package-name>com.fasterxml.jackson.databind.*</wls:package-name>
    <wls:package-name>com.fasterxml.jackson.*</wls:package-name>
    <wls:package-name>com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.*
    </wls:package-name>
  </wls:prefer-application-packages>
</wls:container-descriptor>

dispatcherServlet-servlet.xml

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
0
santhosh 20 listopad 2019, 17:13

1 odpowiedź

Tak więc na początek napotkasz kilka problemów. Używasz springboot 2.2.0, co spowoduje ustawienie aspektu dynamicznego modułu WWW na 4.0. Nie będziesz w stanie tego zmienić.

Następnie wdrażasz do WLS11g. Nie możesz wdrożyć pliku .war, ponieważ WLS12c nie jest nawet kompatybilny z dynamicznym modułem sieciowym 4.0.

Jeśli możesz, użyj niższej wersji Spring Boot. 1.5.4 powinno działać dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz pozostać przy bieżącej wersji Spring Boot, sprawdź, czy możesz wdrożyć na innym serwerze (TomCat / Jetty)

0
confusedntired 20 listopad 2019, 23:39
Po zmianie wersji springboot na 1.5.4 mogę wdrożyć aplikację. Ale nie mogę dotrzeć do punktu końcowego (10.93.125.160:7001/test/przykład). Pokazuje błąd 404 — nie znaleziono .
 – 
santhosh
21 listopad 2019, 14:32
Kliknij pole wyboru, czy odpowiedziałem teraz na twoje pytanie, możesz wdrożyć. Powinieneś zadać kolejne pytanie dotyczące niedziałającej usługi i podać kod
 – 
confusedntired
21 listopad 2019, 21:27