Mam dane w td podobne do

Cukier: 5; Cebula: 3; Marchew: 9; Chleb: 9;

Gdzie chcę się wyświetlać jak

Cukier: 5

Cebula: 3

Marchewka: 9

Chleb: 9

Wewnątrz td w tabeli.

Próbuję wdrożyć za pomocą kątowego stołu materiałowego

Osiągnąłem tylko tyle, chcę osiągnąć jak na powyższym obrazku dla kolumny Elementy

enter image description here

Kod: plik html

<table mat-table [dataSource]="dataSource" matSort class="mat-elevation-z8">

<ng-container matColumnDef="orderId">
  <th mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header> orderId </th>
  <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.orderId}} </td>
</ng-container>

<ng-container matColumnDef="customerId">
  <th mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header> customerId </th>
  <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.customerId}} </td>
</ng-container>

<ng-container matColumnDef="deliveryPincode">
  <th mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header> deliveryPincode </th>
  <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.deliveryPincode}} </td>
</ng-container>

<ng-container matColumnDef="orderDate">
  <th mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header> orderDate </th>
  <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.orderDate}} </td>
</ng-container>

<ng-container matColumnDef="items">
  <th mat-header-cell *matHeaderCellDef mat-sort-header> items </th>
  <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.items}} </td>
</ng-container>

<tr mat-header-row *matHeaderRowDef="displayedColumns"></tr>
<tr mat-row *matRowDef="let row; columns: displayedColumns;"></tr>

Przekazać plik

Plik maszynopisu

import {MatSort} from '@angular/material/sort';
import {MatTableDataSource} from '@angular/material/table';
import * as XLSX from 'xlsx';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'antstack-problem';
 arrayBuffer:any;
 file:File;


 displayedColumns: string[] = ['orderId', 'customerId', 'deliveryPincode','orderDate', 'items' ];
 dataSource = new MatTableDataSource();

 @ViewChild(MatSort, {static: true}) sort: MatSort;

 ngOnInit() {
  this.dataSource.sort = this.sort;
 }

 incomingfile(event) {

  this.file= event.target.files[0]; 

 }

 Upload() {
  let fileReader = new FileReader();
   fileReader.onload = (e) => {
     this.arrayBuffer = fileReader.result;
     var data = new Uint8Array(this.arrayBuffer);
     var arr = new Array();
     for(var i = 0; i != data.length; ++i) arr[i] = String.fromCharCode(data[i]);
     var bstr = arr.join("");
     var workbook = XLSX.read(bstr, {type:"binary"});
     var first_sheet_name = workbook.SheetNames[0];
     var worksheet = workbook.Sheets[first_sheet_name];

     this.dataSource = new MatTableDataSource(XLSX.utils.sheet_to_json(worksheet,{raw:true}));
     this.dataSource.sort = this.sort;
     console.log(XLSX.utils.sheet_to_json(worksheet,{raw:true}));
   }
   fileReader.readAsArrayBuffer(this.file);
}
}
3
holla 20 listopad 2019, 18:43
Bez każdej linii będącej w innym elemencie nie możesz, chyba że możesz wstawić <br/> między każdym z nich programowo.
 – 
Paulie_D
20 listopad 2019, 18:46

2 odpowiedzi

Wybrałbym Map () i ngFor , które dają ci takie rzeczy:

<ul>
  <li *ngFor="let recipient of map | keyvalue">
    {{recipient.key}} --> {{recipient.value}}
  </li>
</ul>

https://stackblitz.com/edit/angular-map-keyvalue

(patrz tu)

2
Joël-Etienne 20 listopad 2019, 18:51

Możesz zawijać elementy w znacznik p. Spowoduje to również przerwanie tego w następnym wierszu.

2
ExploreNav 20 listopad 2019, 19:13