W moim projekcie JS mam plik package.json w każdym katalogu do zaimportowania, na przykład w ten sposób:

import CustomTextComponent from "@components/TextComponent"

Zamiast

import CustomTextComponent from "../../../components/TextComponent"

Teraz PhpStorm oznacza każdy import na czerwono, ale wszystko działa poprawnie. Gdzie mogę ustawić inną ścieżkę importu, której PhpStorm nie tylko sprawdza node_modules?

0
m_____0 9 listopad 2019, 00:00

1 odpowiedź

Czy używasz Reaguj natywnym hackiem do określania ścieżek bezwzględnych? Nigdy nie był wspierany. Jeśli przegapisz tę funkcję, odwiedź stronę WEB-23221, aby uzyskać aktualizacje. Możesz spróbować utworzyć fikcyjną konfigurację pakietu webpack, tak jak jest to sugerowane w https://youtrack.jetbrains.com/issue/WEB-23221#focus=streamItem-27-2719626.0-0 i określ ścieżkę do niego w Ustawienia | Języki i frameworki | JavaScript | Pakiet internetowy jako obejście

1
lena 11 listopad 2019, 15:38