Czy mogę wygenerować plik APK i przesłać go na dysk Google za pomocą terminala Android Studio?

0
Ahmad Salman 20 listopad 2019, 21:10

1 odpowiedź

Najprawdopodobniej możesz napisać skrypt gradle lub użyć gradle TaskExecutionListener, aby wygenerować / odsłuchać apk, a następnie przesłać go na podany dysk Google. O ile wiem, istnieje kilku klientów interfejsu wiersza polecenia Dysku Google, więc wystarczy je połączyć. Nie wiem o żadnym wbudowanym rozwiązaniu dla Android Studio, jeśli tego szukasz.

0
Alex 20 listopad 2019, 21:25
Nie chcę wbudowanego rozwiązania w android studio, po prostu wiem, czy jest to możliwe. Dziękuję
 – 
Ahmad Salman
23 listopad 2019, 16:13