Próbuję obliczyć średni wiek pogrupowany według płci. Oczekiwany wynik powinien być

{'_id': {'gender': 'M'},{'avg': '27.1}}
{'_id': {'gender': 'F'}},{'avg': '29.0}}

Oto mój kod poniżej

pipeline = [
  {
    "$project" : { 
      "_id" : {'gender':"$gender"},
      "avg": {"$avg":"$age"},
    }
  },
  {"$group" : {"_id":"$_id"}},

]

for doc in db.user.aggregate(pipeline):
  print(doc)

W tej chwili wynik to:

{'_id': {'gender': 'M'}}
{'_id': {'gender': 'F'}}

Każda pomoc będzie mile widziana! Wiem, że to może być łatwe .....

2
Jacob3454 20 listopad 2019, 20:34
Przykładowe dokumenty proszę ...
 – 
whoami - fakeFaceTrueSoul
20 listopad 2019, 23:15

1 odpowiedź

Poniższy schemat poda średni wiek dla każdej płci. musisz zgrupować przed rzutowaniem.

  [
    {
      "$group": {
        "_id": "$gender",
        "avrg": {
          "$avg": "$age"
        }
      }
    },
    {
      "$project": {
        "gender": "$_id",
        "avg": "$avrg",
        "_id": 0
      }
    }
  ]

Oto program testowy C #, który wygenerował powyższe:

using MongoDB.Entities;
using MongoDB.Entities.Core;
using System;
using System.Linq;

namespace StackOverflow
{
  public class Person : Entity
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }

  public class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      new DB("test", "localhost");

      (new[] {
        new Person{ Name = "one", Gender = "M", Age = 30},
        new Person{ Name = "two", Gender = "M", Age = 30},
        new Person{ Name = "three", Gender = "F", Age = 40},
        new Person{ Name = "four", Gender = "F", Age = 40},
      }).Save();

      var res = DB.Queryable<Person>()
            .GroupBy(p => p.Gender)
            .Select(g => new
            {
              gender = g.Key,
              avg = g.Average(p => p.Age)
            })
            .ToArray();

      foreach (var r in res)
      {
        Console.WriteLine($"Gender: {r.gender} Average: {r.avg}");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
0
Dĵ ΝιΓΞΗΛψΚ 21 listopad 2019, 11:13