Nie mogę pobrać „stopwords” z biblioteki nltk.

nltk.download('stopwords')

Folder nltk_data nie ma żadnego podfolderu o nazwie „corpora”. Czy to powoduje problem? jeśli tak, jak to naprawić?

[nltk_data] Downloading package stopwords to
[nltk_data]   /Users/prasadkamath/nltk_data...
Traceback (most recent call last):
 File "<input>", line 1, in <module>
 File "/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.7/site-packages/nltk/downloader.py", line 787, in download
  for msg in self.incr_download(info_or_id, download_dir, force):
 File "/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.7/site-packages/nltk/downloader.py", line 650, in incr_download
  for msg in self._download_package(info, download_dir, force):
 File "/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.7/site-packages/nltk/downloader.py", line 710, in _download_package
  os.mkdir(os.path.join(download_dir, info.subdir))
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/Users/prasadkamath/nltk_data/corpora'
0
TRex 20 listopad 2019, 20:04
Wygląda na zduplikowane pytanie stackoverflow.com/questions/ 42908625/…
 – 
nithin
20 listopad 2019, 20:18
Widziałem to pytanie, ale to nie działało dla mnie. w nltk_data brakuje podfolderu „corpora”. nie jestem pewien, czy to powoduje problem z uprawnieniami
 – 
TRex
20 listopad 2019, 20:28

1 odpowiedź

Ok, znalazłem rozwiązanie. wszystko, co musiałem zrobić, to dodać podfolder o nazwie „corpora” i uruchomić nltk.download („stopwords”). Zmieniłem też uprawnienia, żeby być po bezpieczniejszej stronie.

0
TRex 20 listopad 2019, 20:47