Od kilku miesięcy używam Google Colab z obsługą GPU. Aż do kilku dni temu mówiono, że mam obsługę GPU. Teraz tak nie jest. Używam tego samego kodu i poprawnie skonfigurowałem akcelerator sprzętowy. Zastanawiam się, czy zrobiłem coś złego z punktu widzenia Google. Jestem profesorem uniwersyteckim próbującym nauczyć się głębokiego uczenia się na możliwą klasę. Nie jestem więc pewien, co mogłem zrobić, aby tak się stało.

0
david paper 20 listopad 2019, 20:35
Udostępnij samodzielny notatnik, który odtwarza problem, który obserwujesz. Jak napisano, nie ma wystarczających informacji, aby zdiagnozować problem.
 – 
Bob Smith
20 listopad 2019, 20:56

1 odpowiedź

Podczas korzystania z tensorflow na Colab, zaleca się korzystanie z dołączonych, wstępnie zainstalowanych wersji. Dostępne są Tensorflow 1.X i 2.X, które można włączyć za pomocą magicznych funkcji:

%tensorflow_version 1.x

Dla tensorflow 1 i

%tensorflow_version 2.x

Dla tensorflow 2 (patrz https://colab.research.google.com/notebooks/tensorflow_version .ipynb, aby uzyskać szczegółowe informacje).

Jeśli zainstalujesz zewnętrzne wydania tensorflow przez pip install tensorflow-gpu==2.0 lub podobne, zainstaluje on wstępnie skompilowany plik binarny, który może nie być zgodny z procesorami graficznymi i sterownikami dostępnymi w środowisku wykonawczym Colab.

3
jakevdp 21 listopad 2019, 00:46