Próbowałem nazwać plik lub zmienić nazwę pliku w Pythonie, ale pokazuje nieprawidłową składnię na końcu ścieżki, przed ', r'

os.rename(r  'D:\\Stackoverflow\\SC.png'  ,r 'D:\\Stackoverflow\\Screen'+str(localtime)+'.png')
-2
Jeyasuriya Natarajan 20 listopad 2019, 23:31
Oto podobne pytanie: stackoverflow.com/questions/2953834/windows-path -w-pytonie. Odpowiedź brzmi, prawdopodobnie powinieneś używać zwykłych ukośników - a wtedy już nigdy więcej nie będziesz musiał mieć do czynienia z tego rodzaju błędami
 – 
ForceBru
20 listopad 2019, 23:42
Dzięki za komentarz. Teraz dowiedziałem się więcej o sekwencjach specjalnych w Pythonie. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie.
 – 
Jeyasuriya Natarajan
21 listopad 2019, 00:10

1 odpowiedź

Spróbuj tego:

from datetime import datetime 
import os

src = "/tmp/test.txt"
dst = "/tmp/python_" + str(datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H_%M_%S')) +".inf" 

os.rename(src, dst) 
-1
Nichollas Correa 20 listopad 2019, 23:45