Mam plik o nazwie Numbers.txt z następującą zawartością:

8.5

83.45, 90.2

120.00, 11.05

190.00

Napisałem kod, który używa zawartości pliku do obliczenia sumy i średniej liczb w pliku, jednak kiedy uruchamiam kod, średni wynik to "NaN"

KOD:

package lab13;

import java.util.Scanner; 

import java.io.*;

public class problem1 {

  public static void main(String[] args) throws IOException
  {  

    double sum = 0;   
    int count = 0;
    double num,total = 0;
    double average = total/count;


    File file = new File("Numbers.txt");
    Scanner scan = new Scanner(file);


    while (scan.hasNext())
    {
      double number = scan.nextDouble();

      sum = sum + number;
    } 

    while (scan.hasNextDouble())
    {
      num = scan.nextDouble();
      System.out.println(num);
      count++;
      total += num;

    }

    scan.close();

    System.out.println("The sum of the numbers in " +
        "Numbers.txt is " + sum );    

    System.out.println("The average of the numbers in " +
        "Numbers.txt is " + average ); 


  }
}

Wynik:

Suma liczb w pliku Numbers.txt wynosi 503,2

Średnia liczb w pliku Numbers.txt to NaN

0
cscscs 21 listopad 2019, 07:26
1
double average = total/count; - Dzielisz 0 przez 0.
 – 
Jacob G.
21 listopad 2019, 07:31

1 odpowiedź

Musisz zrobić

double average = total/count;

po masz wartości total i count

Ale też to zauważ

Kiedy while (scan.hasNext()) strumień zostanie wyczerpany, wtedy while (scan.hasNextDouble()) również zostanie wyczerpany

Można to przezwyciężyć, ale wystarczy tylko raz zapętlić

2
Scary Wombat 21 listopad 2019, 07:30