Używam React Native Expo dla następującego projektu w zasadzie chcę pobrać wybrany element z płaskiej listy i wyświetlić go w trybie modalnym

import React,{ Component}from 'react';
import {View,Text,Image,StyleSheet,Modal,Button} from 'react-native';
import { FlatList, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native-gesture-handler';
import Card from '../shared/card';
import { AppLoading } from 'expo';
import * as Font from 'expo-font';export default class MealSearch extends Component{

  constructor(props){
    super(props)

    this.state = {
      loaded:false,
      show:false,
      key:''

    }}

  render(){
    const meal= [ {title:'My hero Academia',img:{uri:'https://i.cdn.turner.com/adultswim/big/img/2018/05/10/MHA_Header.png'}, body:'Rating : 4.5/5' , id :'1'},
    {title:'Naruto',img:{uri:'https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15041.71343510227343465.377174a9-abc8-4da3-aaa6-8874fdb9e2f5.00fc0a9e-295e-40ca-a391-58ed9f83e9a0?mode=scale&q=90&h=1080&w=1920&background=%23FFFFFF'}, body:'Rating : 5/5' , id :'2'},
    {title:'Attack On Titan',img:{uri:'https://www.denofgeek.com/wp-content/uploads/2013/12/attack-on-titan-main.jpg?fit=640%2C380'}, body:'Rating : 4.5/5' , id :'3'},
    {title:'Fate: Unlimited Blade Works',img:{uri:'https://derf9v1xhwwx1.cloudfront.net/image/upload/c_fill,q_60,h_750,w_1920/oth/FunimationStoreFront/2066564/Japanese/2066564_Japanese_ShowDetailHeaderDesktop_496a6d81-27db-e911-82a8-dd291e252010.jpg'}, body:'Rating : 4.5/5' , id :'4'}
  ]


    const handlePress = (meal_data) =>{
      this.setState({show: true});
      this.setState({selectedMeal:meal_data});
      console.log(meal_data)
    }


    return(
      <View style={styles.view} >
      <FlatList
        keyExtractor={item => item.id}
        data={meal}
        renderItem={({item})=>(
          <Card>
            <TouchableOpacity onPress={(_item)=>{handlePress(item)}}>              
              <View style={styles.mealItem}>         
                <Image style={{width:300,height:150}} resizeMode={'contain'} source={item.img} marginLeft={30}/>
                <View style={styles.descrip}>
                  <Text style={styles.rating}>{item.title}</Text>
                  <Text style={styles.name}>{item.body}</Text>
                </View>
              </View>
            </TouchableOpacity>            
          </Card>


        )}
      />

      <Modal
        transparent={true}
        visible={this.state.show}  
        >
        <View style={styles.modal}>
          <View style={styles.inModal}> 


          <Button title='End' onPress={()=>{this.setState({show:false})}}/>
          </View> 
        </View>

      </Modal>  
      </View>
    );}

}


To jest kod, nad którym obecnie pracuję. Chcę, aby „meal_data” w „handlePress” było wyświetlane wewnątrz mojego modalnego „meal_data” to wybrany element z płaskiej listy.

       <Modal
        transparent={true}
        visible={this.state.show}  
        >
        <View style={styles.modal}>
          <View style={styles.inModal}> 
          <Button title='End' onPress={()=>{this.setState({show:false})}}/>
          </View> 
        </View>

      </Modal>

Chcę go wyświetlić tutaj nad przyciskiem

-1
Pabasara Ratnayake 20 marzec 2020, 09:47

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zmień te wiersze kodu:

 • Zmień: <TouchableOpacity onPress={(_item)=>{handlePress(item)}}> Do <TouchableOpacity onPress={() => this.handlePress(item)}>

 • Usuń ten kod wewnątrz render ():

const handlePress = (meal_data) =>{
 this.setState({show: true});
 this.setState({selectedMeal:meal_data});
 console.log(meal_data)
}
 • Zamiast tego umieść ten kod powyżej metody render ():
handlePress = (meal_data) =>{
 this.setState({show: true, selectedMeal: meal_data});
 console.log(meal_data)
}
 • Stan wewnętrzny
this.state = {
 loaded:false,
 show:false,
 key:''
 selectedMeal: null // Add this property
}}

Po tym będziesz mieć dostęp do selectedMeal w swoim modalu.

 • Umieść ten kod wewnątrz modalu (lub gdzieś indziej)
{this.state.selectedMeal && (
 <View>
  <Text>{this.state.selectedMeal.title}</Text>
 </View>
)}
0
NYSamnang 20 marzec 2020, 09:22

Najpierw zadeklaruj swoje handlePress poza metodą renderowania. Inną rzeczą jest to, że this.setState() jest asynchroniczne, więc najpierw ustaw dane, a następnie pokaż modalne. Twój ostateczny kod powinien wyglądać następująco:

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text, Image, StyleSheet, Modal, Button } from 'react-native';
import { FlatList, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native-gesture-handler';
import Card from '../shared/card';
import { AppLoading } from 'expo';
import * as Font from 'expo-font';

export default class MealSearch extends Component {
 constructor(props) {
  super(props)

  this.state = {
   loaded: false,
   show: false,
   key: ''
  }
 }

 handlePress = (meal_data) => {
  this.setState({ selectedMeal: meal_data }, () => {
   this.setState({ show: true });
  });
  console.log(meal_data)
 }

 render() {
  const meal = [
   { title: 'My hero Academia', img: { uri: 'https://i.cdn.turner.com/adultswim/big/img/2018/05/10/MHA_Header.png' }, body: 'Rating : 4.5/5', id: '1' },
   { title: 'Naruto', img: { uri: 'https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15041.71343510227343465.377174a9-abc8-4da3-aaa6-8874fdb9e2f5.00fc0a9e-295e-40ca-a391-58ed9f83e9a0?mode=scale&q=90&h=1080&w=1920&background=%23FFFFFF' }, body: 'Rating : 5/5', id: '2' },
   { title: 'Attack On Titan', img: { uri: 'https://www.denofgeek.com/wp-content/uploads/2013/12/attack-on-titan-main.jpg?fit=640%2C380' }, body: 'Rating : 4.5/5', id: '3' },
   { title: 'Fate: Unlimited Blade Works', img: { uri: 'https://derf9v1xhwwx1.cloudfront.net/image/upload/c_fill,q_60,h_750,w_1920/oth/FunimationStoreFront/2066564/Japanese/2066564_Japanese_ShowDetailHeaderDesktop_496a6d81-27db-e911-82a8-dd291e252010.jpg' }, body: 'Rating : 4.5/5', id: '4' }
  ]

  return (
   <View style={styles.view} >
    <FlatList
     keyExtractor={item => item.id}
     data={meal}
     renderItem={({ item }) => (
      <Card>
       <TouchableOpacity onPress={() => { this.handlePress(item) }}>
        <View style={styles.mealItem}>
         <Image style={{ width: 300, height: 150 }} resizeMode={'contain'} source={item.img} marginLeft={30} />
         <View style={styles.descrip}>
          <Text style={styles.rating}>{item.title}</Text>
          <Text style={styles.name}>{item.body}</Text>
         </View>
        </View>
       </TouchableOpacity>
      </Card>


     )}
    />

    <Modal
     transparent={true}
     visible={this.state.show}
    >
     <View style={styles.modal}>
      <View style={styles.inModal}>


       <Button title='End' onPress={() => { this.setState({ show: false }) }} />
      </View>
     </View>

    </Modal>
   </View>
  );
 }
}

0
Kishan Bharda 20 marzec 2020, 08:27