Uruchamianie dokowca kontenera MySQL w następującej poleceniu

docker run -it --name mysql  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mysql

Następnie Docker tworzy biegający pojemnik MySQL z dziennikami jako

2020-07-23 09:39:19+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 8.0.21-1debian10 started.
2020-07-23 09:39:20+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2020-07-23 09:39:20+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 8.0.21-1debian10 started.
2020-07-23 09:39:20+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2020-07-23T09:39:20.408751Z 0 [Warning] [MY-011070] [Server] 'Disabling symbolic links using --skip-symbolic-links (or equivalent) is the default. Consider not using this option as it' is deprecated and will be removed in a future release.
2020-07-23T09:39:20.408909Z 0 [System] [MY-013169] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.21) initializing of server in progress as process 42
2020-07-23T09:39:20.424771Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2020-07-23T09:39:22.342488Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2020-07-23T09:39:26.473394Z 6 [Warning] [MY-010453] [Server] root@localhost is created with an empty password ! Please consider switching off the --initialize-insecure option.
2020-07-23 09:39:35+00:00 [Note] [Entrypoint]: Database files initialized
2020-07-23 09:39:35+00:00 [Note] [Entrypoint]: Starting temporary server
mysqld will log errors to /var/lib/mysql/da5f3f1ae045.err
mysqld is running as pid 91
2020-07-23 09:39:37+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server started.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/iso3166.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone1970.tab' as time zone. Skipping it.

2020-07-23 09:39:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: Stopping temporary server
2020-07-23 09:39:59+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server stopped

2020-07-23 09:39:59+00:00 [Note] [Entrypoint]: MySQL init process done. Ready for start up.

2020-07-23T09:39:59.908211Z 0 [Warning] [MY-011070] [Server] 'Disabling symbolic links using --skip-symbolic-links (or equivalent) is the default. Consider not using this option as it' is deprecated and will be removed in a future release.
2020-07-23T09:39:59.910343Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.21) starting as process 1
2020-07-23T09:39:59.945124Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2020-07-23T09:40:00.579927Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2020-07-23T09:40:00.969050Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '::' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2020-07-23T09:40:01.137873Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2020-07-23T09:40:01.138424Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.
2020-07-23T09:40:01.145079Z 0 [Warning] [MY-011810] [Server] Insecure configuration for --pid-file: Location '/var/run/mysqld' in the path is accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2020-07-23T09:40:01.233430Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.21'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  MySQL Community Server - GPL.

Próbując uzyskać dostęp do pojemnika

mysql -h localhost -u root -p

Prosi o hasło, używając 123456, ponieważ hasło nie powiedzie się; Korzystanie z pustego hasła również nie powiedzie się.

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
0
user824624 23 lipiec 2020, 12:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

docker exec -it mysql mysql -uroot -p, monitu jest wyświetlany, aby wprowadzić hasło za pomocą 123456, a następnie pomyślnie uzyskać dostęp do wiersza poleceń MySQL. Jednak dlaczego nie mogę używać tabelplus

Z powyższego komentarza jest weryfikowany, że jesteś w stanie uzyskać dostęp do serwera mysql wewnątrz pojemnika, więc problem z tableplus nie jest hasłem głównym pojemnikiem.

Po prostu opublikuj port i powinien działać,

docker run -it -p 3306:3306 --name mysql  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mysql

Wygląda na to również, że tableplus łącząc się z hostem MySQL zamiast kontenera jeden jako kontener nie publikował portu w swoim przypadku, aby próbować połączyć się gdzieś indziej.

2
Adiii 23 lipiec 2020, 10:25