Pracuję nad pakowaniem interfejsu Pythona do biblioteki C. Biblioteka C jest dostarczana jako binarna paczka dystrybucyjna z nagłówkami i skompilowaną biblioteką. Chcę zrobić z tego bdist_wheel, razem z moimi wbudowanymi rozszerzeniami Pythona i nagłówkami.

Napisałem kilka poleceń distutils do wyodrębniania i instalowania biblioteki w następujący sposób:

from distutils.core import Command
from distutils.command.build import build

import os
import tarfile

class ExtractLibraryCommand(Command):
  description = 'extract library from binary distribution'

  def initialize_options(self):
    self.build_lib = None
    self.build_temp = None
    self.library_dist = os.environ.get('LIBRARY_DIST')

  def finalize_options(self):
    self.set_undefined_options('build',
                  ('build_lib', 'build_lib'),
                  ('build_temp', 'build_temp'))

    assert os.path.exists(self.library_dist), 'Library dist {} does not exist'.format(self.library_dist)

  def run(self):
    with tarfile.open(self.library_dist, 'r') as tf: 
      tf.extractall(path=self.build_temp)

class InstallLibraryCommand(Command):
  description = 'install library from extracted distribution'

  def initialize_options(self):
    self.build_lib = None
    self.build_temp = None

  def finalize_options(self):
    self.set_undefined_options('build',
                  ('build_lib', 'build_lib'),
                  ('build_temp', 'build_temp'))

  def run(self):
      self.copy_tree(
        os.path.join(os.path.join(build_temp, 'my_library')),
        os.path.join(self.build_lib, os.path.join('my_package', 'my_library'))
      )

Następnie zastępuję krok build, aby dołączyć moje nowe polecenia.

class BuildCommand(build):
  def run(self):
    self.run_command('extract_library')
    self.run_command('install_library')
    build.run(self)

Problem polega na tym, że nie jestem pewien, jak uzyskać ścieżkę do nagłówków biblioteki, aby zbudować moje rozszerzenia, ponieważ są one instalowane w katalogu określonym przez distutils.

from setuptools import setup, find_packages
from setuptools.extension import Extension
from Cython.Build import cythonize

extensions = [
  Extension(
    'package.library.*',
    ['package/library/*.pyx'],
    include_dirs=???,
  ),
]

setup(
  packages=find_packages(),
  ...
  ext_modules=cythonize(extensions),
)

EDYCJA: Aby wyjaśnić, jest to jeden skrypt setup.py.

2
jakogut 11 marzec 2020, 03:23

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz zmodyfikować rozszerzenia w InstallLibraryCommand, gdy biblioteka stanie się dostępna. Prawdopodobnie przeniósłbym również kod wyodrębniania / instalacji do finalize_options zamiast run, ponieważ instalacja biblioteki na etapie budowania jest moim zdaniem nieco spóźniona (sprawia, że biblioteka jest niedostępna na etapie konfiguracji). Przykład:

class InstallLibraryCommand(Command):
  def finalize_options(self):
    ...
    with tarfile.open(self.library_dist, 'r') as tf: 
      tf.extractall(path=self.build_temp)
    include_path = os.path.join(self.build_lib, os.path.join('my_package', 'my_library'))
    self.copy_tree(
        os.path.join(os.path.join(build_temp, 'my_library')),
        include_path
    )
    for ext in self.distribution.ext_modules:
      ext.include_dirs.append(include_path)
1
hoefling 11 marzec 2020, 21:53

Po dokładniejszym rozważeniu tego problemu, zdecydowałem się zatwierdzić nagłówki biblioteki za pomocą interfejsu Cython, ponieważ są one częścią interfejsu i są wymagane do kompilacji. W ten sposób kod dokumentuje i używa określonej ustalonej wersji i może być rozpowszechniany z kompatybilnymi plikami binarnymi.

0
jakogut 11 marzec 2020, 18:30