Jak wyodrębnić dane tylko kilku wybranych tagów w Pythonie podczas analizowania pliku HTML? Szukam tylko danych dla pierwszych dwóch tagów h2.

from html.parser import HTMLParser

class MyHTMLParser(HTMLParser):
  def handle_starttag(self, tag, attrs):
    print("Encountered a start tag:", tag)

  def handle_endtag(self, tag):
    print("Encountered an end tag :", tag)

  def handle_data(self, data):
    print("Encountered some data :", data)

parser = MyHTMLParser()
parser.feed('<html><head><title>Test</title></head>'
      '<body><h1>Parse me!</h1><h2>firstname</h2><h2>lastname</2><p>next text</p><h2>something else<h2></body></html>')
0
Majoris 20 marzec 2020, 15:38

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W tym celu możesz użyć beautifulsoup4

pip zainstaluj beautifulsoup4

from bs4 import BeautifulSoup
html = '''<html><head><title>Test</title></head><body><h1>Parse me!</h1><h2>firstname</h2><h2>lastname</h2><p>next text</p><h2>something else<h2></body></html>'''
soup = BeautifulSoup(html)
tag_list = soup.findAll('h2') # Specify the tag
print(tag_list[0].string) # Fetches tag data on the basis of index
print(tag_list[1].string) # Fetches tag data on the basis of index

Wynik:

firstname
lastname
2
Niranjan Kumar 20 marzec 2020, 12:56

Tutaj też jest rozwiązanie.

from simplified_scrapy import SimplifiedDoc
html = '''<html><head><title>Test</title></head><body><h1>Parse me!</h1><h2>firstname</h2><h2>lastname</h2><p>next text</p><h2>something else<h2></body></html>'''
doc = SimplifiedDoc(html)
h2 = doc.h2
print (h2.text, h2.getNext('h2').text)

h2s = doc.selects('h2>text()')
print (h2s[0], h2s[1])

Wynik:

firstname lastname
firstname lastname
1
dabingsou 20 marzec 2020, 13:13