Zaktualizowałem serwer aplikacji na centos 7.x z php 7.3.x, co powoduje następujący błąd, gdy uruchamiam polecenie konsoli, takie jak

/usr/local/zend/bin/php /var/www/html/cfms-hc/yii

Poniżej znajduje się dziennik stosu.

        Exception 'yii\base\UnknownMethodException' with message 'Calling unknown method: yii\console\Request::getHeaders()'

in /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Component.php:300

Stack trace:
#0 /usr/local/zend/var/plugins/yii2/zray/zray.php(158): yii\base\Component->__call('getHeaders', Array)
#1 /usr/local/zend/var/plugins/yii2/zray/zray.php(43): Yii2->getInfo()
#2 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157): Yii2->getPageInfo(Array, Array)
#3 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Controller.php(164): yii\base\Controller->runAction('', Array)
#4 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\console\Controller->runAction('', Array)
#5 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(180): yii\base\Module->runAction('', Array)
#6 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(147): yii\console\Application->runAction('', Array)
#7 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(386): yii\console\Application->handleRequest(Object(yii\console\Request))
#8 /var/www/html/cfms-hc/yii(20): yii\base\Application->run()
#9 {main}

Exception 'yii\base\UnknownMethodException' with message 'Calling unknown method: yii\console\Request::getHeaders()'

in /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Component.php:300

Stack trace:
#0 /usr/local/zend/var/plugins/yii2/zray/zray.php(158): yii\base\Component->__call('getHeaders', Array)
#1 /usr/local/zend/var/plugins/yii2/zray/zray.php(43): Yii2->getInfo()
#2 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157): Yii2->getPageInfo(Array, Array)
#3 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Controller.php(164): yii\base\Controller->runAction('', Array)
#4 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\console\Controller->runAction('', Array)
#5 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(180): yii\base\Module->runAction('', Array)
#6 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(147): yii\console\Application->runAction('', Array)
#7 /var/www/html/cfms-hc/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(386): yii\console\Application->handleRequest(Object(yii\console\Request))
#8 /var/www/html/cfms-hc/yii(20): yii\base\Application->run()
#9 {main}`enter code here`

Nie rozumiem, gdzie szukać i co może być problemem. Plz poprowadzi każdego.

0
Waseem Hassan 6 marzec 2020, 10:40

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Używałem serwera Zend i właśnie wyłączyłem na nim Zray. Problem rozwiązany

1
Waseem Hassan 7 marzec 2020, 10:47

Błąd występuje, ponieważ importujesz i używasz niewłaściwej klasy Request:

yii\console\Request::getHeaders();

Spójrz na console, konsola nie ma funkcji getHeaders ( )..

Musisz użyć:

yii\web\Request::getHeaders();

https://www.yiiframework.com/doc/api/2.0/yii-web-request#getHeaders ()

1
Josep Vidal 6 marzec 2020, 10:00