Utknąłem z próbą, aby płaska lista działała z jednym wyborem i zmieniała tylko jej tło. Mam już identyfikator z wciśniętego elementu i przekazuję informacje na inną stronę. Ale po kliknięciu styl się nie zmienia. Muszę wybrać tylko jeden, a jeśli kliknę inny, powinien odznaczyć pierwszy i pozostawić nowy wybrany.

Mój kod wygląda następująco:

import React, { Component } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Image, TouchableOpacity, FlatList, Linking, ActivityIndicator } from 'react-native';
import { Searchbar } from 'react-native-paper';

export default class Merchants extends Component {
  constructor() {
    super()
    this.state = {
      search: '',
      loading: false,
      merchantObj: [],
      btnDisabled: true,
      itemId: null,
      imgLink: null,
      listClicked: false,
    }
    this.arrayholder = [];
  }
  componentDidMount() {
    const merchantUrl = 'http://165.227.43.115:8080/merchant/merchant'
    fetch(merchantUrl)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        this.setState({ merchantObj: data, loading: false },
          function () {
            this.arrayholder = data;
          })
      })
      .catch(error => {
        console.log(error)
      });
  }

  search = text => {
    console.log(text);
  };
  clear = () => {
    this.search.clear();
  };
  SearchFilterFunction(text) {
    //passing the inserted text in textinput
    const newData = this.arrayholder.filter(function (item) {
      //applying filter for the inserted text in search bar
      const itemData = item.name ? item.name.toUpperCase() : ''.toUpperCase();
      const textData = text.toUpperCase();
      return itemData.indexOf(textData) > -1;
    });
    this.setState({
      //setting the filtered newData on datasource
      //After setting the data it will automatically re-render the view
      merchantObj: newData,
      search: text,
    });
  }
  FlatListItemSeparator = () => {
    return (
      <View
        style={{
          height: 1,
          width: "95%",
          justifyContent: 'center',
          backgroundColor: "#DCDCDC",
        }}
      />
    );
  }
  MerchSelected = (selectedId) => {
    if (this.state.btnDisabled === true) {
      return (
        <View style={styles.btnDsb}>
          <Text style={styles.txtBtn}>Select</Text>
        </View>
      )
    } else {
      return (
        <TouchableOpacity onPress={(item) => this.props.navigation.navigate('Main', { itemId: this.state.itemId, itemImg: this.state.imgLink })}>
          <View style={styles.btnSelect}>
            <Text style={styles.txtBtn}>Select</Text>
          </View>
        </TouchableOpacity>
      )
    }
  }

  PressedItem = (itemId, itemImg) => {
    console.log(itemId)
    this.setState({ itemId: itemId, btnDisabled: false, imgLink: itemImg })
  }

  renderItem = ({ item }) => {
    return (
      <TouchableOpacity onPress={() => this.PressedItem(item.id, item.image)} >
        <View style={styles.listItem} >
          <Image
            style={{ width: 80, height: 80 }}
            source={{ uri: `${item.image}` }} />
          <View style={{ flexDirection: 'column', marginLeft: 2 }}>
            < Text style={{ fontWeight: 'bold', fontSize: 20 }} > {item.name} </Text>
            {item.shoppingOption == 'STORE' ? <Text>Store</Text> : <Text>In-Store &amp; Online</Text>}
            <Text>${item.minAmount} - ${item.maxAmount}</Text>
            <Text style={{ color: '#00CED1' }}
              onPress={() => Linking.openURL(`${item.website}`)}>
              view website
          </Text>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>
    )
  }
  render() {
    if (this.state.loading) {
      return (
        <View>
          <Text>Loading...</Text>
        </View>
      );
    }

    return (
      <View style={styles.container} >
        <View style={styles.searchBar}>
          <Searchbar
            round
            placeholder="Search"
            onChangeText={text => this.SearchFilterFunction(text)}
            onClear={text => this.SearchFilterFunction('')}
            value={this.state.search}
          />
        </View>
        <View style={styles.merchantsList}>
          <FlatList
            data={this.state.merchantObj}
            renderItem={this.renderItem}
            ItemSeparatorComponent={this.FlatListItemSeparator}
            keyExtractor={item => item.id.toString()}
            extraData={this.state}
          >
          </FlatList>
        </View>
        <View style={styles.footerBtn}>
          <TouchableOpacity onPress={() => this.props.navigation.navigate('Main', { itemId: undefined })}>
            <View style={styles.btnSelect}>
              <Text style={styles.txtBtn}>Cancel</Text>
            </View>
          </TouchableOpacity>
          {this.state.btnDisabled === true ? this.MerchSelected('Sim') : this.MerchSelected('Nao')}
        </View>
      </View >
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f2f2f4',
    alignItems: 'center',
  },
  searchBar: {
    flex: 1,
    top: '5%',
    width: '90%',
    backgroundColor: 'rgba(242, 242, 244,0.5)'
  },
  merchantsList: {
    flex: 6,
    width: '95%',
  },
  footerBtn: {
    flex: 1,
    width: '100%',
  },
  listItem: {
    flexDirection: 'row',
    marginTop: 5,
  },
  notSelected: {
    backgroundColor: '#f2f2f4'
  },
  listItemSlc: {
    backgroundColor: '#48D1CC',
  },
  btnSelect: {
    justifyContent: 'center',
    width: '95%',
    borderRadius: 5,
    borderColor: '#00CED1',
    borderStyle: 'solid',
    borderWidth: 2,
    height: 40,
    marginTop: 5,
    marginLeft: 8,
  },
  btnDsb: {
    justifyContent: 'center',
    width: '95%',
    borderRadius: 5,
    backgroundColor: 'gray',
    height: 40,
    marginTop: 5,
    marginLeft: 8,
  },
  txtBtn: {
    textAlign: 'center',
    color: '#00CED1',
    fontSize: 20,
  },
})
0
wandersonoc 13 marzec 2020, 07:59

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
import React, { Component } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Image, TouchableOpacity, FlatList, Linking, ActivityIndicator } from 'react-native';
import { Searchbar } from 'react-native-paper';

export default class Merchants extends Component {
  constructor() {
    super()
    this.state = {
      search: '',
      loading: false,
      merchantObj: [],
      btnDisabled: true,
      itemId: null,
      imgLink: null,
      listClicked: false,
      itemindex:"",
    }
    this.arrayholder = [];
  }
  componentDidMount() {
    const merchantUrl = 'http://165.227.43.115:8080/merchant/merchant'
    fetch(merchantUrl)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        //var l_Data = [];
        //for (var l_index = 0; l_index < data.length; l_index++)
        //{
        //  l_Data[l_index] = {

        //  }

        //}

        this.setState({ merchantObj: data, loading: false },
          function () {
            this.arrayholder = data;
          })
      })
      .catch(error => {
        console.log(error)
      });
  }

  search = text => {
    console.log(text);
  };
  clear = () => {
    this.search.clear();
  };
  SearchFilterFunction(text) {
    //passing the inserted text in textinput
    const newData = this.arrayholder.filter(function (item) {
      //applying filter for the inserted text in search bar
      const itemData = item.name ? item.name.toUpperCase() : ''.toUpperCase();
      const textData = text.toUpperCase();
      return itemData.indexOf(textData) > -1;
    });
    this.setState({
      //setting the filtered newData on datasource
      //After setting the data it will automatically re-render the view
      merchantObj: newData,
      search: text,
    });
  }
  FlatListItemSeparator = () => {
    return (
      <View
        style={{
          height: 1,
          width: "95%",
          justifyContent: 'center',
          backgroundColor: "#DCDCDC",
        }}
      />
    );
  }
  MerchSelected = (selectedId) => {
    if (this.state.btnDisabled === true) {
      return (
        <View style={styles.btnDsb}>
          <Text style={styles.txtBtn}>Select</Text>
        </View>
      )
    } else {
      return (
        <TouchableOpacity onPress={(item) => this.props.navigation.navigate('Main', { itemId: this.state.itemId, itemImg: this.state.imgLink })}>
          <View style={styles.btnSelect}>
            <Text style={styles.txtBtn}>Select</Text>
          </View>
        </TouchableOpacity>
      )
    }
  }

  PressedItem = (itemId, itemImg) => {
    console.log(itemId)
    this.setState({ itemId: itemId, btnDisabled: false, imgLink: itemImg })
  }

  renderItem = ({ item }) => {
    return (
      <TouchableOpacity onPress={() => { this.PressedItem(item.id, item.image), this.setState({ itemindex: item.id }) }} >
        <View style={this.state.itemindex == item.id ? styles.SelectedlistItem : styles.listItem} >
          <Image
            style={{ width: 80, height: 80 }}
            source={{ uri: `${item.image}` }} />
          <View style={{ flexDirection: 'column', marginLeft: 2 }}>
            < Text style={{ fontWeight: 'bold', fontSize: 20 }} > {item.name} </Text>
            {item.shoppingOption == 'STORE' ? <Text>Store</Text> : <Text>In-Store &amp; Online</Text>}
            <Text>${item.minAmount} - ${item.maxAmount}</Text>
            <Text style={{ color: '#00CED1' }}
              onPress={() => Linking.openURL(`${item.website}`)}>
              view website
          </Text>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>
    )
  }
  render() {
    if (this.state.loading) {
      return (
        <View>
          <Text>Loading...</Text>
        </View>
      );
    }

    return (
      <View style={styles.container} >
        <View style={styles.searchBar}>
          <Searchbar
            round
            placeholder="Search"
            onChangeText={text => this.SearchFilterFunction(text)}
            onClear={text => this.SearchFilterFunction('')}
            value={this.state.search}
          />
        </View>
        <View style={styles.merchantsList}>
          <FlatList
            data={this.state.merchantObj}
            renderItem={this.renderItem}
            ItemSeparatorComponent={this.FlatListItemSeparator}
            keyExtractor={item => item.id.toString()}
            extraData={this.state}

          />

        </View>
        <View style={styles.footerBtn}>
          <TouchableOpacity onPress={() => this.props.navigation.navigate('Main', { itemId: undefined })}>
            <View style={styles.btnSelect}>
              <Text style={styles.txtBtn}>Cancel</Text>
            </View>
          </TouchableOpacity>
          {this.state.btnDisabled === true ? this.MerchSelected('Sim') : this.MerchSelected('Nao')}
        </View>
      </View >
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f2f2f4',
    alignItems: 'center',
  },
  searchBar: {
    flex: 1,
    top: '5%',
    width: '90%',
    backgroundColor: 'rgba(242, 242, 244,0.5)'
  },
  merchantsList: {
    flex: 6,
    width: '95%',
  },
  footerBtn: {
    flex: 1,
    width: '100%',
  },
  listItem: {
    flexDirection: 'row',
    marginTop: 5,
  },

  SelectedlistItem: {
    flexDirection: 'row',
    marginTop: 5,
    backgroundColor:"grey",
  },

  btnSelect: {
    justifyContent: 'center',
    width: '95%',
    borderRadius: 5,
    borderColor: '#00CED1',
    borderStyle: 'solid',
    borderWidth: 2,
    height: 40,
    marginTop: 5,
    marginLeft: 8,
  },

  btnDsb: {
    justifyContent: 'center',
    width: '95%',
    borderRadius: 5,
    backgroundColor: 'gray',
    height: 40,
    marginTop: 5,
    marginLeft: 8,
  },
  txtBtn: {
    textAlign: 'center',
    color: '#00CED1',
    fontSize: 20,
  },
})

Powyżej jest kod, który chcesz, a zrzut ekranu jest tutaj tutaj wprowadź opis obrazu

1
Asad 13 marzec 2020, 06:06

Ponieważ śledzisz wybrany itemId, możesz po prostu nadpisać styl wybranego elementu, jak poniżej.

<TouchableOpacity onPress={() => this.PressedItem(item.id, item.image)} >
  {/* Suppeose you want to change the background color of selected item as 'red' */}
  <View style={item.id !== this.state.itemId ? styles.listItem : [styles.listItem, { backgroundColor: 'red' }]}>
    ...
  </View>
</TouchableOpacity>

Ale musisz dodać właściwość extraData w FlatList, aby nakazać liście ponowne renderowanie.

extraData={this.state.itemId}

Mam nadzieję, że to ci pomoże. Zapraszam do wątpliwości.

0
SDushan 13 marzec 2020, 06:00