Po to pytanie, staram się, aby zaakceptowana odpowiedź @whitehat działała z wykresem rozrzutu w wykresach-google-react.

Udało mi się stworzyć prostokąt, ale przeciąganie działa bardzo wolno, co moim zdaniem jest spowodowane ponownym renderowaniem przy każdej zmianie. Próbowałem zarówno mieć div_select jako importowany komponent, jak i mieć go wewnątrz komponentu kontenera scatterPlot.

Masz jakiś pomysł, jakie byłoby właściwe podejście do tego?

Oto przykład kodu:

import React, { useState } from "react";
import classes from "./ScatterPlot.module.css";
import Chart from "react-google-charts";

const ScatterPlot = props => {
 const [x1, setX1] = useState(0);
 const [x2, setX2] = useState(0);
 const [y1, setY1] = useState(0);
 const [y2, setY2] = useState(0);
 const [x3, setX3] = useState(0);
 const [x4, setX4] = useState(0);
 const [y3, setY3] = useState(0);
 const [y4, setY4] = useState(0);
 const [selectDivStyle, setSelectDivStyle] = useState({
  left: "0px",
  top: "0px",
  width: "0px",
  height: "0px"
 });
 const { data } = props;

 const reCalcSelectBox = () => {
  setX3(Math.min(x1, x2));
  setX4(Math.max(x1, x2));
  setY3(Math.min(y1, y2));
  setY4(Math.max(y1, y2));
  const styleLeft = x3 + "px";
  const styleTop = y3 + "px";
  const styleWidth = x4 - x3 + "px";
  const styleHeight = y4 - y3 + "px";
  setSelectDivStyle({
   left: styleLeft,
   top: styleTop,
   width: styleWidth,
   height: styleHeight
  });
 };

 let hideSelect = true;
 const mouseDownOnChart = e => {
  hideSelect = false;
  setX1(e.pageX);
  setY1(e.pageY);
  reCalcSelectBox();
 };

 const mouseMoveOnChart = e => {
  setX2(e.pageX);
  setY2(e.pageY);
  reCalcSelectBox();
 };

 const mouseUpOnChart = e => {
  hideSelect = true;
  // selectPoints();
 };

 const selectPoints = () => {
  // Not yet implemented
 };

 const selectBoxClasses = [classes.selectDivContainer];

 if (hideSelect) {
  selectBoxClasses.push(classes.hidden);
 }

 return (
  <div
   onMouseDown={mouseDownOnChart}
   onMouseUp={mouseUpOnChart}
   onMouseMove={mouseMoveOnChart}
   className={selectBoxClasses}
  >
   <div className={classes.selectDiv} style={selectDivStyle} />
   <div className={classes.scatterPlotContainer}>
    <Chart
     width={"100%"}
     height={"100%"}
     chartType="ComboChart"
     data={data}
     rootProps={{ "data-testid": "1" }}
    />
   </div>
  </div>
 );
};

export default ScatterPlot;
0
Shakedk 21 marzec 2020, 21:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj React.memo, które pomogą zapobiec niepotrzebnemu ponownemu renderowaniu.

1
Dharman 7 styczeń 2021, 14:03

Idąc za odpowiedzią D. Richarda - zawinąłem tworzenie wykresu za pomocą useMemo, co zapobiegło ponownemu renderowaniu go przy każdym ruchu myszy i naprawiłem problem.

0
Shakedk 27 marzec 2020, 09:49