<?php
function alert($msg) 
{
echo "<script type='text/javascript'>alert('$msg');</script>";
}
if(array_key_exists('btnRegisterAdmins', $_POST)) 
{ 
$fname = $_POST['FirstName'];
$lname=$_POST['LastName'];


if(empty($fname))
{
  $alertscript = "you need...<br />";
}
if(empty($lname))
{
  $alertscript = $alertscript . "<br /> to be good...";
  alert($alertscript);
}
?>

Wynik był bez opuszczenia wiersza i pojawia się sam znacznik. W jaki sposób mogę to rozwiązać?

0
user12847693 15 marzec 2020, 12:22

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

<br /> to html. Spróbuj \n zamiast tagu <br />.

2
u_mulder 15 marzec 2020, 09:33
alert(" hi \r\n i am at new line")

Drugie wystąpienie <br/> w Twoim kodzie jest zastępowane przez „/ r” Próbować

<?php
function alert($msg) 
{

$msg = "'$msg'"; //to get message enclosed by single quotes
 echo "<script type='text/javascript'>", //try other approach
   "alert($msg);",
   "</script>";
}

$arr = array("btnRegisterAdmins"=>1);


if(array_key_exists('btnRegisterAdmins', $arr)) 
{

  $fname = ""; //guessing no fname
  $lname=""; //guessing no lname

  $alertscript ="";

  if(empty($fname))
  {
    $alertscript = " you need...";

  }

  if(empty($lname))
  {  
    $alertscript = $alertscript . '\r to be good...';
    alert($alertscript);

  }}
?>
2
Sandeep Modak 15 marzec 2020, 10:41