Próbuję wykonać Get-AzureADServicePrincipal w zadaniu Azure PowerShell w ADO. Muszę uzyskać jednostkę usługi, aby następnie połączyć się, aby uzyskać ServicePrincipalId i ServicePrincipalkey. W ramach tego próbuję poniżej, jako skrypt wbudowany

Zainstaluj moduł -Nazwa AzureAD Get-AzureADServicePrincipal

Ale to wciąż zawodzi, ponieważ

OSTRZEŻENIE: użytkownik odmówił zainstalowania modułu (AzureAD)

[błąd] Termin „Get-AzureADServicePrincipal” nie jest rozpoznawany jako nazwa polecenia cmdlet

Czy ktoś mógłby pomóc? Dzięki

1
makil 12 marzec 2020, 23:10

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Install-Module prosi o wprowadzenie danych przez użytkownika. Określ flagę -Force.

3
Daniel Mann 12 marzec 2020, 20:25

Jeśli używasz agenta hosta. Lepiej jest zainstalować moduł tylko dla bieżącego użytkownika

Ten przykład pobiera i instaluje najnowszą wersję modułu, tylko dla bieżącego użytkownika. Dodaj także -Force

Install-Module -Name PowerShellGet -Scope CurrentUser -Force

Następnie musisz wywołać polecenie cmdlet Connect-AzureAD przed wywołaniem jakichkolwiek innych poleceń cmdlet .

Wreszcie Get-AzureADServicePrincipal.

1
PatrickLu-MSFT 13 marzec 2020, 09:53