Mam problemy z centralnym wyrównywaniem całego kontenera menu oznaczonego żółtym kolorem na zrzucie ekranu.

"margin: auto" po prostu nie działa z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie rozumiem. Kontener menu nadal pływa po lewej stronie.

Będę wdzięczny za twoją pomoc.

Zobacz pełne znaczniki i CSS poniżej:

body {
 margin: 0px;
}

.header-container {
 width: 100%;
 background-image: linear-gradient(to bottom, #008686, #024848);
}

.brand-logo {
 height: 60px;
 margin-left: 2%;
 margin-right: 3%;
 padding-top: 15px;
 padding-bottom: 15px;
}

.menu-container {
 width: fit-content;
 border: 3px solid yellow;
 margin: auto;
}

.brand-logo,
.menu-container {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
}

.menu-item {
 padding: 5px 0px;
 margin-left: 30px;
}

.menu-item:hover {
 border-bottom: 3px solid #f8f143;
 border-radius: 2px;
 padding-bottom: 10px;
 transition: 0.1s;
}

.menu-icon {
 height: 40px;
 cursor: pointer;
 border: 1px solid red;
}

.menu-name-container {
 border: 1px solid red;
 margin-left: 5px;
 text-align: center;
}

.menu-name {
 font-family: Wendy One;
 font-size: 17px;
 color: #f8f143;
 text-decoration: none;
}

.menu-icon,
.menu-name-container {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
}

.brand-logo,
.menu-item {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
}
<header class="header-container">

  <a href=""><img src="buff.png" class="brand-logo"></img></a>

  <div class="menu-container">
    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 125px">
        <a href="" class="menu-name">Sports Betting Guides</a>
      </div>
    </div>


    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 110px">
        <a href="" class="menu-name">Horse Racing Guides</a>
      </div>
    </div>


    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 55px">
        <a href="" class="menu-name">Casino Guides</a>
      </div>
    </div>


    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 60px">
        <a href="" class="menu-name">Betting Tools</a>
      </div>
    </div>


    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 80px">
        <a href="" class="menu-name">Betting Strategies</a>
      </div>
    </div>


    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 60px">
        <a href="" class="menu-name">Betting Tips</a>
      </div>
    </div>

    <div class="menu-item">
      <img src="android.png" class="menu-icon"></img>
      <div class="menu-name-container" style="width: 55px">
        <a href="" class="menu-name">News Corner</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
1
370147 14 marzec 2020, 23:52

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Aktualizuj

Aby wyrównać menu do środka całego wiersza, niezależnie od szerokości logo, należy je bezwzględnie ustawić, z .menu-container jako kontenerem względnym.

.header-container {
 …
 position: relative;
}

.menu-container {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, 50%);
}
1
Andy Hoffman 14 marzec 2020, 21:19

@Andy, dokonałem jednej edycji w zasugerowanym kodzie i zadziałało, zobacz to poniżej:

.header-container{
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to bottom, #008686, #024848);
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
}

.brand-logo{
  height: 60px;
  margin-left: 20px;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
}

.menu-container{
  width: fit-content;
  border: 3px solid yellow;
  position: absolute;
  top: 20%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, 0);
}

Bardzo dziękuję za pomoc, dałeś mi pomysł, którego nie znałem :)

Ale teraz, kiedy najeżdżam na element menu, ten, który najeżdżam, pozostaje w tej samej pozycji, a pozostałe spadają o 10 pikseli. Chciałbym, aby element zawieszany podniósł się, a inne pozostały w tej samej pozycji.

Zobacz kod:

.header-container{
  width: 100%;
  background-image: linear-gradient(to bottom, #008686, #024848);
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
}

.brand-logo{
  height: 60px;
  margin-left: 20px;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
}

.menu-container{
  width: fit-content;
  border: 3px solid yellow;
  position: absolute;
  top: 20%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, 0);
}

.brand-logo, .menu-container{
  display: inline-block;                      
  vertical-align: middle; 
}

.menu-item{
  padding: 5px 0px;
  margin-left: 30px;

}

.menu-item:hover{
  border-bottom: 3px solid #F8F143;
  border-radius: 2px;
  padding-bottom: 10px;   
  transition: 0.1s;
}
1
370147 15 marzec 2020, 06:35