Jestem nowy w Vuejs i chciałbym wiedzieć, co ":" i '@' wykonuje w kontekście tego kodu?

Nie jestem pewien, jeśli to początkowe wartości modułu.

Dzięki za wszelką pomoc.

Oto kod:

<appWindow
  :app="activeApp"
  :active="windowActive"
  @closed="windowActive = false"
  @removeApp="removeApp"
  @resetNotes="resetNotes"
  @updateCheckbox="updateCheckbox"
/>
-4
Jezdufourq 11 marzec 2020, 20:02

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

@ jest synonimem v-on:

Jest używany do obsługi wydarzenia
Więcej: https://vuejs.org/v2/guide/events.html

<!-- these two are same -->
<button v-on:click="foo()">Button</button>
<button @click="foo()">Button</button>


: jest synonimem v-bind:

Jest używany do wiązania wartości do atrybutu
Więcej: https://vuejs.org/v2/api/#v-bind.

<!-- these two are same -->
<img v-bind:src="imgurl">
<img :src="imgurl">
3
Zawad 11 listopad 2020, 01:21

@ Jest shorthand dla V-on

Odp.: Włymie dokona zawartości oceniają jako javascript, a nie łańcuch.

2
GBWDev 11 marzec 2020, 17:05