Mam model bazy danych

Schema({
 members: [
  {
   type: String,
   required: true,
   ref: "User"
  }
 ],
 createdAt: {
  type: Date,
  default: Date.now(),
  required: true
 },
 lastMessage: {
  message: {
   type: String,
   required: true
  },
  from: {
   type: String,
   required: true
  },
  createdAt: {
   type: Date,
   required: true
  }
 },
 messages: [
  {
   createdAt: {
    type: Date,
    required: true
   },
   message: {
    type: String,
    required: true
   },
   from: {
    type: String,
    ref: "User",
    required: true
   }
  }
 ]
});

Tego kodu używam do wyszukiwania dokumentów

Chats.countDocuments(
   {
    members: {
     $in: ["userIdOne", "userIdTwo"]
    }
   },
   cb
  )

Używam $in, aby znaleźć potrzebne mi dane, ale $in znajduję wszystkie dokumenty zawierające jeden z tego userId ... . Muszę znaleźć tylko jeden dokument zawierający identyfikatory tego użytkownika.

W jaki sposób mogę to zrobić?

0
bpGusar 12 marzec 2020, 12:24

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zamiast tego użyj $ all

Chats.countDocuments(
 {
  members: {
   $all: ["userIdOne", "userIdTwo"]
  }
 },
 cb
)
1
Valijon 12 marzec 2020, 09:32

Jeśli potrzebujesz dopasowania ścisłego, możesz użyć $ setEquals operator agregacji.

db.collection.aggregate([
 {
  $match: {
   $expr: {
    $eq: [
     {
      $setEquals: [
       "$members",
       [
        "userIdOne",
        "userIdTwo"
       ]
      ]
     },
     true
    ]
   }
  }
 },
 {
  $count: "count"
 }
])

Wejście:

[
 {
  "members": [
   "userIdOne"
  ]
 },
 {
  "members": [
   "userIdTwo"
  ]
 },
 {
  "members": [
   "userIdOne",
   "userIdTwo"
  ]
 },
 {
  "members": [
   "userIdOne",
   "userIdTwo",
   "userIdThere"
  ]
 }
]

Wynik:

[
 {
  "count": 1
 }
]

Plac zabaw

Możesz to zintegrować z mangustą w następujący sposób:

 const result = await Chats.aggregate([
  {
   $match: {
    $expr: {
     $eq: [
      {
       $setEquals: ["$members", ["userIdOne", "userIdTwo"]]
      },
      true
     ]
    }
   }
  },
  {
   $count: "count"
  }
 ]);

 const count = result[0].count;
0
SuleymanSah 12 marzec 2020, 09:58